Eiropas uzņēmumu apsekojums 2013 - Anketa

Kvalitatīva anketa ir izšķirošs veiksmīga apsekojuma elements. Eurofound iegulda lielas pūles anketu izstrādē. Eurofound rūpīgi sagatavoja anketu trešajai Eiropas uzņēmumu apsekojuma kārtai.

Tās izstrādē izmantoti divi informatīvi dokumenti, kas bija anketas konceptuālā risinājuma pamatā. Pirmajā dokumentā analizēta darba organizācija un darbinieku līdzdalība, bet otrajā aplūkots sociālais dialogs darbavietā kā tiešās līdzdalības virzītājspēks.

Turklāt šī anketa tika izstrādāta ciešā sadarbībā ar anketas izstrādes grupu, kurā bija eksperti no dažādām Eiropas Savienības valstīm, kas veic apsekojumus savās valstīs, vai ir iesaistīti pētniecības projektā visas Eiropas mērogā, piem., MEADOW, kā arī starptautisku organizāciju un Eurofound trīspusējās valdes parstāvji.

Šajā procesā anketa vispirms tika tulkota no angļu valodas vācu un franču valodās, lai varētu pabeigt anketas izstrādi avota valodā un to sākotnēji pārbaudīt trijās valstīs.

Vēl viens būtisks priekšnoteikums visas Eiropas mēroga apsekojuma veiksmīgam iznākumam ir katrā valstī izmantoto valodu versiju kvalitāte un salīdzināmība. Eurofound un tā līgumslēdzēja veiktās tulkošanas procedūras vēriens atspoguļo tulkojumu augstas kvalitātes nozīmību.

Anketas avota – angļu – valodā Vadības pārstāvja interviju un Darbinieku pārstāvja interviju var lejupielādēt.