2007. gada pētījums par dzīves kvalitāti Eiropā

Eurofound otrais pētījums par dzīves kvalitāti Eiropā (EQLS), kas tika veikts 2007. gadā, sniedz plašu priekšstatu par daudzveidīgajiem sociālajiem apstākļiem 27 dalībvalstīs, kā arī Norvēģijā un kandidātvalstīs Turcijā, Maķedonijā un Horvātijā.

Pētījumā tika atkārtoti uzdoti daudzi no 2003 gada pirmajā EQLS uzdotajiem jautājumiem par tādām tēmām kā nodarbinātība, ienākumi, izglītība, mājokļi, ģimene, veselība, darba un privātās dzīves līdzsvars, apmierinātība ar dzīvi un uztvere par sabiedrības kvalitāti. Pētījumu grupas rīcībā tagad būs divas datu kopas, kas ļaus izdarīt secinājumus par to, kā pētījumu starplaikā mainījusies cilvēku dzīve.

EQLS un papildu datu avotos apkopotie dati tiks iekļauti Eurofound dzīves kvalitātes statistisko indikatoru elektroniskajā datu bāzē (EurLIFE).