2007. gada EQLS: konstatējumi

Rezultātu pārskats

  • Eiropieši kopumā ir apmierināti ar dzīvi un laimīgi: vērtējot desmit ballu sistēmā, vidējais apmierinātības ar dzīvi rādītājs ES 27 valstīs ir 7, bet laimes rādītājs — 7,5;
  • Mājsaimniecību ienākumu atšķirības Eiropā ir ļoti izteiktas: ES27 valstu Bulgārijas un Rumānijas iedzīvotāju ienākumi ir gandrīz tikpat zemi kā kandidātvalstī Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā; nepietiekamo ienākumu dēļ apmēram puse mājsaimniecību 12 jaunajās dalībvalstīs un 3 kandidātvalstīs (izņemot Kipru un Maltu) pašas audzē pārtikas produktus iztikai;
  • Liela loma bērnu un veco cilvēku aprūpē ir ģimenei, un neatliekamās situācijās iedzīvotāji pēc atbalsta joprojām vispirms vēršas pie ģimenes; saskaņā ar apsekojumā iegūtajiem datiem, eiropieši ir ļoti apmierināti ar savu ģimenes dzīvi; sievietes citu ģimenes locekļu kopšanai un mājas darbu veikšanai joprojām velta vairāk laika nekā vīrieši;
  • Sekmīgu darba un privātās dzīves līdzsvaru sasniegt ir sarežģīti; apsekojuma dati liecina, ka šajā jomā problēmas visbiežāk rodas Dienvidaustrumeiropā: Horvātijā un Grieķijā nedaudz vairāk par 70% strādājošo iedzīvotāju apgalvo, ka vismaz vairākas reizes mēnesī pēc darba ir pārāk noguruši, lai veiktu mājas darbus;
  • 81% ES iedzīvotāju uzskata, ka laba veselība ir ‘ļoti svarīgs’ dzīves kvalitātes elements, taču vidēji tikai 21% cilvēku savu veselību vērtē kā ‘ļoti labu’;
  • Apsekojuma Sabiedrības kvalitātes vērtējumā iegūtie dati liecina, ka valsts politiskajām institūcijām vismazāk uzticas 12 jauno Austrumeiropas dalībvalstu, kā arī Itālijas un Portugāles iedzīvotāji. Visvairāk valsts institūcijām uzticas ziemeļvalstu un Turcijas iedzīvotāji, bet apkārtējiem cilvēkiem visvairāk uzticas ziemeļvalstu un Nīderlandes iedzīvotāji.