2007. gada EQLS: sekundārā analīze

Eurofound 2008. gadā pasūtīja EQLS datu sekundāro analīzi atbilstoši galvenajiem politikas virzieniem. Ir pieejami sekundārās analīzes ziņojumi par šādām tēmām:

Visi ziņojumi ir pieejami tikai angļu valodā.

Sekundārās analīzes gala ziņojumu Dzīves kvalitāte Eiropas etnisko minoritāšu apdzīvotajos rajonos ir plānots publicēt 2011. gadā.