2012. gada EQLS - Metodoloģija

Lai nodrošinātu salīdzināmus un uzticamus datus par Eiropas dzīves kvalitāti, Eurofound ir izstrādājis vienotu metodoloģisko pieeju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu. Gadu gaitā šī metodoloģija ir uzlabota, ir iekļauti jauni jautājumi, un, Eiropas Savienībai paplašinoties, ir palielinājies arī ģeogrāfiskais aptvērums.

Periods statistisko datu vākšanai uz vietas: 2012. gada septembris - 2012. gada februāris (ES dalībvalstis); 2012. gada maijs - 2012. gada augusts (ārpuskopienas valstis).

Darbuzņēmējs: GfK Significant (Beļģija).

Aptvērums: 27 ES dalībvalstis un septiņas valstis, kas nav ES dalībvalstis (Horvātija, Islande, Kosova, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne, Serbija, Turcija)

Mērķa grupa: Mērķa grupa ir visu iepriekšminēto valstu iedzīvotāji vecumā no 18 gadiem.

Izlase: Pamatizlase ir daudzposmu, slāņveida, nejaušināta izlase. Katra valsts ir sadalīta daļās, vadoties pēc apgabaliem un urbanizācijas pakāpes, un katrā no tajām tiek atlasītas vairākas primārās izlases vienības (PIV). Pēc tam katrā PIV tiek atlasīta mājsaimniecību izlase. Visbeidzot, katrā mājsaimniecībā intervijai izvēlās personu, kurai ir tuvākā dzimšanas diena.

Respondentu skaits: Mērķa respondentu skaits ir no 1000 mazākās valstīs līdz 3000 – lielākās. Noslēdzot datu vākšanu uz vietas, kopējais interviju skaits bija 43 636.

Apsekojuma veids: Anketveida intervijas, kas veiktas attiecīgās valsts valodā(-s), apmeklējot cilvēkus viņu mājās.

Intervijas veids: Individuālas intervijas mājās, vidējais ilgums 38 minūtes ES valstīs un 39 minūtes – valstīs ārpus ES.

Tehniskais ziņojums (angļu, .pdf, 1MB) par EQLS  ir pieejams.