EQLS 2016 - Metodika

Eurofound Eiropas dzīves kvalitātes apsekojuma (EQLS) mērķis ir apkopot salīdzināmus un ticamus datus par dzīves kvalitāti Eiropā. Laika gaitā metodika ir uzlabota, ņemot vērā gūto pieredzi un jaunākos sasniegumus apsekojumu metodikas jomā.

EQLS 2016 darbuzņēmējs: Kantar Public, Beļģija.

Tvērums: 28 ES dalībvalstis un Albānija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne, Serbija un Turcija.

Datu vākšanas laikposms: no 2016. gada septembra līdz 2017. gada februārim ES-28 dalībvalstīs; no 2016. gada novembra līdz 2017. gada martam kandidātvalstīs.

Mērķgrupa: minēto valstu iedzīvotāji vecumā no 18 gadiem.

Izlase: vairākposmu, stratificēta, nejauša paraugu izlase katrā valstī. Atkarībā no kvalitatīvu reģistru pieejamības izlase tika veidota, izmantojot individuāla līmeņa, mājsaimniecību līmeņa un adrešu līmeņa reģistrus vai veicot adrešu uzskaiti ar nejaušā maršruta metodi. Valsts līmeņa izlases tika stratificētas pēc reģioniem un urbanizācijas pakāpes. Katrā stratā proporcionāli iedzīvotāju skaitam nejauši tika atlasītas primārās izlases vienības (PIV). Pēc tam katrā PIV tika izveidota atsevišķu personu vai mājsaimniecību nejaušu paraugu izlase. Visbeidzot, ja vien netika izmantoti individuāla līmeņa reģistri, katrā mājsaimniecībā respondents tika atlasīts nejauši.

Izlases lielums: vairākumā valstu mērķa izlases lielums bija 1000 respondentu. Lai atspoguļotu lielāku iedzīvotāju skaitu dažās valstīs, mērķa lielums tika palielināts: līdz 1300 Apvienotajā Karalistē, līdz 2000 — Turcijā un līdz 1600 — Vācijā. Turklāt Eurofound piedāvāja valstīm iespēju papildināt savas izlases. Šo piedāvājumu izmantoja Itālija, tāpēc mērķa izlase  šajā valstī tika palielināta līdz 2000. EQLS 2016 kopējās izlases lielums visās 33 valstīs bija 36 908 respondentu.

Apsekojuma veids un aptauja: aptauja notika, respondenta mājoklī veicot aptaujas klātienē valsts oficiālajā(-ās) valodā(-ās); aptaujas vidējais ilgums bija 40 minūtes ES-28 dalībvalstīs un 35 minūtes kandidātvalstīs.

Kvalitātes nodrošināšana: Eurofound aptaujās izmanto Eurostat izstrādātos Eiropas Statistikas sistēmas kvalitātes kritērijus. Sagatavojot un izpildot apsekojumu, Eurofound un darbuzņēmējs veica vairākas kvalitātes pārbaudes, lai nodrošinātu iznākumam augstu kvalitāti.

Plašāku informāciju skatiet EQLS 2016 Tehniskajā ziņojumā.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru