EQLS 2016 - Aptaujas anketa

Augsta anketas kvalitāte ir sekmīga apsekojuma galvenais elements. Tādēļ Eurofound iegulda lielu darbu savu anketu izveidē un tulkošanā.

Saturs

EQLS 2016 veido pavisam 104 jautājumi un 262 vienumi. Iepriekšējā apsekojuma anketa tika pārskatīta, apspriežoties ar ieinteresētajiem politiķiem un ekspertiem apsekojumu pētniecības jomā. Apmēram 66 % no EQLS 2011 anketas tika saglabāti kā jautājumi, kas raksturo tendences, savukārt 51 % EQLS 2016 anketas līdzinās iepriekšējo kārtu anketām.

EQLS 2016 anketā ievērojama uzmanība bija pievērsta sabiedriskajiem pakalpojumiem: veselības aprūpei, ilgtermiņa aprūpei, bērnu aprūpei un skolām, mērot dažādus kvalitātes aspektus, piemēram, līdztiesīga piekļuve, telpas, darbinieki un iedzīvotājiem pieejamā informācija. Anketa tika arī pārskatīta, jautājumus par labjutības subjektīvo vērtējumu pārvietojot izdevīgākā vietā — tā, lai tos uzdotu aptaujas sākumā un pārdomas par citiem tematiem nevarētu ietekmēt atbildes.

Interaktīvajā datu pārlūkā ir atlasīti un aplūkoti atsevišķi apsekojuma jautājumi.

Tulkošana

EQLS 2016 anketas oriģināls ir angļu valodā, un ir pieejamas tā versijas citās valodās.

Survey country Languages Survey country Languages
Austria: German Italy: Italian
Belgium: French, Dutch Latvia: Latvian, Russian
Bulgaria: Bulgarian Lithuania: Lithuanian
Croatia: Croatian Luxembourg: Luxembourgish​, French, German
Cyprus: Greek Malta: Maltese, English
Czech Republic: Czech Netherlands: Dutch
Denmark: Danish Poland: Polish
Estonia: Estonian, Russian Portugal: Portuguese
Finland: Finnish, Swedish Romania: Romanian, Hungarian
France: French Slovakia: Slovakian
Germany: German Slovenia: Slovenian
Greece: Greek Spain: Spanish, Catalan
Hungary: Hungarian Sweden: Swedish
Ireland: English United Kingdom: English

 

Survey country Languages Survey country Languages
Albania Albanian Serbia Serbian, Hungarian
FYR Macedonia Albanian, Macedonian Turkey Turkish
Montenegro Montenegrin, Serbian    
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru