2010. gada EWCS — izlases atlase

Eiropas darba apstākļu apsekojuma izlase aptver personas, kas vecākas par 15 gadiem (Spānijā, Apvienotajā Karalistē un Norvēģijā — vecākas par 16 gadiem), kuras ir nodarbinātas un dzīvo valstī, kurā tiek veikts apsekojums. Katrā valstī tiek izmantots vairākpakāpju plāns nejaušas, stratificētas izlases atlasei.

Pirmajā posmā tiek noteiktas primārās izlases vienības (PIV), veicot stratifikāciju atbilstoši ģeogrāfiskajiem reģioniem (NUTS 2 vai zemākā līmenī) un urbanizācijas līmenim. Pēc tam katrā PLV tika atlasīta mājsaimniecību izlase. Valstīs, kur bija pieejams aktualizēts un kvalitatīvs adrešu vai iedzīvotāju reģistrs, tas tika izmantots kā izlases pamats. Ja šāds reģistrs nebija pieejams, tika izmantota nejaušā maršruta metode. Piektajā EWCS adrešu uzskaitīšana nejaušā maršruta procedūrā un intervēšanas posms pirmo reizi tika veikti atsevišķi. Visbeidzot tika veikta atlase, lai izraudzītos apsekojumam derīgo respondentu katrā mājsaimniecībā.

Plānotais interviju skaits visās valstīs bija 1000, izņemot Slovēnijā (1400), Apvienotajā Karalistē, Itālijā un Polijā (1500), Vācijā un Turcijā (2000), Francijā (3000) un Beļģijā (4000). Slovēnijas, Francijas un Beļģijas valdības izmantoja Eurofound piedāvāto iespēju par papildu samaksu palielināt sākotnējo izlasi. Katrā valstī veikto interviju skaits ir apkopots turpmāk redzamajā tabulā.

Veikto interviju skaits:

Beļģija

4001

Īrija

1003

Austrija

1003

Horvātija

1100

Bulgārija

1014

Itālija

1500

Polija

1500

BDR Maķedonija

1100

Čehijas Republika

1000

Kipra

1000

Portugāle

1000

Turcija

2100

Dānija

1069

Latvija

1001

Rumānija

1017

 

 

Vācija

2133

Lietuva

1004

Slovēnija

1404

Albānija

1000

Igaunija

1000

Luksemburga

1000

Slovākija

1002

Kosova

1018

Grieķija

1037

Ungārija

1006

Somija

1028

Melnkalne

1041

Spānija

1008

Malta

1000

Zviedrija

1004

 

 

Francija

3046

Nīderlande

1017

Apvienotā Karaliste

1575

Norvēģija

1085

Papildinformāciju skatiet izlases atlases ieviešanas ziņojumā.