2010. gada EWCS — svēruma faktori

Tāpat kā iepriekšējos EWCS apsekojumos, tika piemēroti trīs svēruma koeficientu veidi, lai nodrošinātu, ka no 5. EWCS datiem iegūtos rezultātus var uzskatīt par reprezentatīviem attiecībā uz Eiropas darba ņēmējiem.

  1. Atlases varbūtības svēruma faktori
    Atlases procesa plānojuma dēļ cilvēkiem, kuri dzīvo mājsaimniecībās, kurās ir mazāk darba ņēmēju, ir lielākas izredzes tikt izraudzītiem izlasē nekā cilvēkiem, kuri dzīvo mājsaimniecībās, kurās ir vairāk darba ņēmēju. Piemēram, ja mājsaimniecībā ir viena nodarbināta persona, varbūtība, ka šī persona tiks izraudzīta izlasei, ir 100%, turpretī, ja mājsaimniecībā ir divas nodarbinātas personas, varbūtība, ka katra no tām tiks izraudzīta, samazinās līdz 50%. Lai kompensētu šo apstākli, tiek izmantoti atlases varbūtības svēruma faktori (jeb plānošanas svēruma faktori).
  2. Pēcstratifikācijas svēruma faktori
    Darba ņēmēju atsaucība apsekojumam un to grupu pieejamība atšķiras, tāpēc dažas darba ņēmēju grupas EWCS izlasē var būt nepietiekami pārstāvētas vai pārāk pārstāvētas. Lai nodrošinātu, ka apsekojuma rezultāti precīzi atspoguļo darba ņēmēju populāciju katrā valstī, jāizmanto pēcstratifikācijas svēruma faktori. Svēruma faktori tiek aprēķināti, salīdzinot EWCS ar darbaspēka apsekojumu (Eurostat) attiecībā uz respondentu dzimumu, vecumu, reģionu, nodarbošanos un saimnieciskās darbības nozari. 
  3. Pārvalstisko aspektu svēruma faktori
    Valsts darbaspējīgo iedzīvotāju skaita atšķirības nav (pilnībā) atspoguļotas, nosakot valsts izlases lielumu. Lai lielākām valstīm nodrošinātu lielāku svērumu ES līmeņa rezultātos, veicot Eiropas līmeņa analīzi, jāpiemēro starptautisko aspektu svēruma faktori.

Papildinformāciju skatiet svēruma koeficientu noteikšanas ziņojumā (.pdf, 3.7MB, tikai angļu valodā).