EWCS 2015 – metodika

Eurofound Eiropas darba apstākļu apsekojuma (EWCS) mērķis ir apkopot salīdzināmus un ticamus datus par darba apstākļiem Eiropā. Metodika tiek pakāpeniski uzlabota, ņemot vērā gūto pieredzi un tiecoties atspoguļot jaunākos sasniegumus apsekojumu metodikas jomā.

Līgumslēdzējs: Ipsos NV, Beļģija.

Aptvērums: 28 ES dalībvalstis, Norvēģija, Šveice, Albānija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne, Serbija un Turcija.

Datu vākšanas periods: 28 ES dalībvalstīs, Norvēģijā un Šveicē – no 2015. gada februāra līdz septembrim, Albānijā, bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā, Melnkalnē, Serbijā un Turcijā – no 2015. gada septembra līdz decembrim.

Mērķgrupa: visi iepriekš minēto valstu iedzīvotāji vecumā no 15 gadiem (Bulgārijā, Norvēģijā, Spānijā un Apvienotajā Karalistē – vecumā no 16 gadiem), kas apsekojuma laikā bija nodarbināti. Iedzīvotājus uzskatīja par nodarbinātiem, ja viņi nedēļā pirms intervijas vismaz vienu stundu bija strādājuši par samaksu vai ar mērķi gūt peļņu (ILO definīcija).

Izlase: daudzpakāpju stratificēta nodarbināto iedzīvotāju gadījumizlase katrā valstī. Atkarībā no kvalitatīvu reģistru pieejamības izlase tika veidota, izmantojot individuāla līmeņa, mājsaimniecību līmeņa un adrešu līmeņa reģistrus vai veicot adrešu uzskaiti ar nejaušā maršruta metodi. Valsts līmeņa izlases tika stratificētas pēc reģioniem un urbanizācijas pakāpes. Katrā stratā proporcionāli to lielumam nejauši tika atlasītas primārās izlases vienības (PIV). Tad katrā PIV tika izveidota mājsaimniecību gadījumizlase. Ja netika izmantoti individuāla līmeņa reģistri, katrā mājsaimniecībā atlasītais respondents bija nodarbināta persona, kurai nākamajai bija dzimšanas diena.

Izlases lielums: lielākajā daļā valstu izlases mērķlielums bija 1000 respondentu. Lai atspoguļotu lielāko darba ņēmēju skaitu lielākās valstīs, izlase tika palielināta līdz 1200 respondentiem Polijā, 1300 respondentiem Spānijā, 1400 respondentiem Itālijā, 1500 respondentiem Francijā, 1600 respondentiem Apvienotajā Karalistē un 2000 respondentiem Vācijā un Turcijā. Eurofound turklāt piedāvāja valstīm iespēju papildināt savas izlases. Šo piedāvājumu izmantoja Beļģija, Slovēnija un Spānija, kuru izlases galīgais lielums bija attiecīgi 2500, 1600 un 3300 respondentu. Sestā EWCS kopējās izlases lielums visās 35 valstīs ir 43 850 respondentu.

Interviju veids: tiešās intervijas respondentu mājās, vidējais ilgums – 45 minūtes.

Plašāka informācija ir pieejama Tehniskajā ziņojumā.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru