EWCS 2015 – anketa

Kvalitatīva anketa ir viens no veiksmīga apsekojuma galvenajiem elementiem, tāpēc Eurofound anketu izstrādei un tulkošanai velta ļoti lielu uzmanību. Pirms katra Eiropas darba apstākļu apsekojuma (EWCS) anketa tiek pārskatīta, izmantojot ekspertu un politikas dalībnieku atbalstu un Eurofound ieinteresēto personu norādījumus.

Sestā EWCS anketā ir iekļauti iepriekšējo apsekojumu jautājumi, lai būtu iespējams veikt analīzi laika gaitā. Tajā ir arī jauni jautājumi, kas attiecas uz jauniem izaicinājumiem un politikas jautājumiem, kuri izraisa interesi. Viens no vadošajiem principiem anketas izstrādē un tās analīzē ir dzimumu līdztiesības aspekta integrēšana.

EWCS mērķis ir apkopot darba ņēmēju konkrēto pieredzi. Tas aptver šādus tematus:

  • fiziskie un psihosociālie riska faktori;
  • darba laiks – ilgums, organizācija, paredzamība un elastīgums, darba un privātās dzīves līdzsvars;
  • darba vieta
  • darba ātrums, tempu noteicošie faktori;
  • darba ņēmēju līdzdalība, cilvēkresursu politika un darba organizācija (piemēram, uzdevumu rotēšana), darba ņēmēju pārstāvība;
  • prasmju izmantošana, darba kognitīvie aspekti, lēmumu pieņemšanas pilnvaras un mācīšanās darbavietā;
  • nodarbinātības apstākļi – darbavietas drošība un nedrošība;
  • sociālās attiecības darbā – atbalsts, uzticēšanās, sadarbība, diskriminācija, vardarbība;
  • dzimumu līdztiesības jautājumi – segregācija, mājsaimniecību sastāvs, neapmaksāts darbs, sieviešu īpatsvars pārraugošos amatos;
  • labklājība un veselība, ienākumi un finansiālais nodrošinājums.

Anketa ir pieejama visās EWCS iesaistītajās valstīs izmantotajās valodu versijās.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru