Pārlekt uz galveno saturu
family_in_a_park_-_work-life_balance.jpg

Darba un privātās dzīves līdzsvars

Darba un privātās dzīves līdzsvars ir apmierinošs līdzsvara stāvoklis starp personas darba un privāto dzīvi. Labāka darba un privātās dzīves līdzsvara nodrošināšana darba ņēmēju dzīvē jau vairākus gadus ir bijis ES politikas mērķis, jo tas ir būtiski svarīgs faktors, kas jāņem vērā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu darbu visiem. 

Topic

Recent updates

eurofound-talks-20-rtd.png

In this episode of Eurofound Talks Mary McCaughey speaks with Eurofound Research Manager Tina Weber about new research on the right to disconnect, the evolution of the right to disconnect...

Podcast

EU context

Komisija 2017. gada 26. aprīlī ieviesa Eiropas sociālo tiesību pīlāra pasākumu kopumu. Tajā ir iekļauta iniciatīva, kas paredz atbalstīt darba un privātās dzīves līdzsvarošanu vecākiem un aprūpētājiem. Iniciatīvas mērķis ir paplašināt sieviešu līdzdalību darba tirgū, un tajā izklāstīti vairāki jauni vai uzlaboti obligātie standarti attiecībā uz vecāku, tēvu un aprūpētāju atvaļinājumiem.

Eurofound darbs

Datu vākšana

Eurofound Eiropas dzīves kvalitātes apsekojumi (EQLS) sniedz pārskatu par atšķirībām dalībvalstīs attiecībā uz darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanu, elastīgu darba laika režīmu un kvalitatīvu aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu. Eiropas uzņēmumu apsekojumi (ECS) sniedz datus par to, kādēļ un kā uzņēmumi izmanto daudzveidīgus darba laika režīmus. Eiropas darba apstākļu apsekojumos (EWCS) aplūkota darba laika organizācija ES un ar to saistītās problēmas, tostarp elastīgi režīmi, vēlamais darba laiks un darba un privātās dzīves līdzsvars.

Eiropas Darba dzīves novērošanas centrs (EurWORK) sniedz informāciju par darba apstākļiem un ilgtspējīgu darbu, kā arī uztur algu, darba laika un kolektīvo strīdu datubāzi. Eurofound ir arī aprēķinājis vīriešu un sieviešu nodarbinātības atšķirību finansiālās un sociālās izmaksas un var piedāvāt informāciju par darbvietu izveidi aprūpes pakalpojumu jomā.

Datu vizualizācija

Izcēlums: Foundation Focus par risinājumiem darba un privātās dzīves līdzsvarošanai

2016. gada 23. decembris — Šis Foundation Focus izdevums veltīts darba un privātās dzīves līdzsvaram un dažiem faktoriem, kas palīdz vai traucē darba ņēmējiem apvienot darba un ārpusdarba dzīvi. Tā kā vidējais darba stundu skaits pakāpeniski samazinās, jājautā, vai darba un privātās dzīves līdzsvars joprojām ir aktuāls temats. Kā Darba laika direktīva var palīdzēt, un kāda nozīme ir elastīgai darba laika politikai? Kāds īpašs atbalsts ir vajadzīgs tiem cilvēkiem, kuri aprūpē bērnus vai pieaugušos? Darba un privātās dzīves līdzsvars ir saistīts ar citiem dzīves aspektiem, tostarp vajadzību pēc kvalitatīvas bērnu aprūpes, tādējādi novēršot vīriešu un sieviešu nodarbinātības atšķirības un nodrošinot vecākus darba ņēmējus, kuri vairs nevar strādāt pilna laika darbu.
Darba un privātās dzīves līdzsvars — visiem pieņemami risinājumi

Key outputs

ef21049_card_cover.png

Digitālās tehnoloģijas ir sniegušas iespēju daudziem darba ņēmējiem veikt darbu jebkurā laikā un vietā, bet tam ir gan priekšrocības, gan trūkumi. Eurofound dati liecina, ka tāldarba veicējiem ir divreiz lielāks...

9 Septembris 2021
Publication
Research report
ef19003-card.jpg

Gender inequality at work persists across Europe, despite the long standing attention paid and efforts made to tackle it. This Eurofound report presents a closer look at women’s and men’s...

3 Marts 2020
Publication
Research report
eurofound-placeholder

In the context of ongoing negotiations at EU level on adopting a work–life balance package for families and caregivers, Eurofound was requested by the European Commission to provide an update...

7 Februāris 2019
Publication
Customised report

Current and ongoing research

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

Eurofound expert(s)

jorge-cabrita-2023.png

Jorge Cabrita is a senior research manager in the Working Life unit. He is responsible for formulating, coordinating and managing European-wide research, and promoting the...

Senior research manager,
Working life research unit
Publications results (121)

This report explores EU Member States’ legislation around the right to disconnect and assesses the impact of company policies in this area on employees’ hours of connection, working time, work–life balance, health and well-being, and overall workplace satisfaction.

30 November 2023

This report examines the average weekly working hours across Europe in 2021 and 2022. It covers important developments resulting from legislative reforms in collective bargaining at national or sectoral level, drawing on debates about the reduction of working time and the four-day working week.

24 October 2023

Covid-19 pandēmijai bija atšķirīga ietekme uz sociālajām grupām atkarībā no pastāvošajiem nevienlīdzības aspektiem, un tika plaši uzskatīts, ka tā izraisīja nevienlīdzības pieaugumu dažādās dzīves jomās. Izmantojot Daudzdimensiju nevienlīdzības uzraudzības satvara Eiropas Savienībai (MIMF) rādītājus

24 January 2023

Dzīves, darba un Covid-19 apsekojuma, ko Eurofound pirmoreiz uzsāka 2020. gada sākumā, mērķis ir apzināt pandēmijas plašo ietekmi uz ES iedzīvotāju darbu un dzīvi. Eurofound apsekojuma piektajā kārtā, ko īstenoja 2022. gada pavasarī, atklājas arī jauna neskaidra realitāte, ko izraisījis karš Ukrainā

07 December 2022

Stingrie sabiedrības veselības ierobežojumi, ko valdības ieviesa 2020. gadā, lai kontrolētu Covid-19 pandēmiju, pēkšņi mainīja darba dzīvi un turpināja to ietekmēt turpmākajos divos gados. No 2021. gada marta līdz novembrim 36 valstīs ar Eiropas darba apstākļu telefona apsekojumu (EWCTS), kas

29 November 2022

Covid-19 pandēmija ir izgaismojusi nelīdztiesību daudzās Eiropas sabiedrības dimensijās, tostarp nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem vairākās svarīgās jomās. Šajā ziņojumā aplūkota dzimumu nelīdztiesība, kas pastāvēja pirms Covid-19 krīzes, un aprakstīts, kādā veidā pandēmija ir ietekmējusi

13 October 2022

Šajā ziņojumā ir paredzēts apzināt un analizēt tiesību aktus un darba koplīguma slēgšanu par tāldarbu 27 dalībvalstīs un Norvēģijā. Tajā ir uzsvērtas galvenās atšķirības un līdzības starp valstīm attiecībā uz tāldarba tiesību aktiem un nesenajām izmaiņām šajos noteikumos. Tajā aplūkota arī

01 September 2022

Eurofound e-apsekojuma piektā kārta, kas notika laikā no 2022. gada 25. marta līdz 2. maijam, raksturo cilvēku sociālo un ekonomisko situāciju visā Eiropā divus gadus pēc tam, kad Covid-19 pirmoreiz tika konstatēts Eiropas kontinentā. Tajā ir pētīta arī dzīves realitāte jaunajā nenoteiktības

07 July 2022

Digitālās tehnoloģijas ir sniegušas iespēju daudziem darba ņēmējiem veikt darbu jebkurā laikā un vietā, bet tam ir gan priekšrocības, gan trūkumi. Eurofound dati liecina, ka tāldarba veicējiem ir divreiz lielāks risks pārsniegt 48 stundu darba laika ierobežojumu, nesaņemt pietiekamu atpūtu un

09 September 2021

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) e-pētījuma trešā kārta, kas veikta februārī un martā, atklāj sociālo un ekonomisko situāciju, kādā atrodas cilvēki visā Eiropā, gandrīz jau gadu sadzīvojot ar COVID-19 ierobežojumiem. Šajā ziņojumā tiek analizēti galvenie pētījuma

10 May 2021

Online resources results (153)

In this episode of Eurofound Talks Mary McCaughey speaks with Eurofound Research Manager Tina Weber about new research on the right to disconnect, the evolution of the right to disconnect in Europe, the reasons why legislative and procedural actions are being called for, the impacts that effective

15 Aprīlis 2024

Flexible work increases post-pandemic, but not for everyone

Even before the outbreak of COVID-19, various forms of flexible work, such as teleworking and flexitime, were in place across EU Member States. However, the pandemic led to a surge in flexible working practices with many workers wanting to focus on their work–life balance and have more time for

Female teleworker taking notes during video conference on her laptop

Workers want to telework but long working hours, isolation and inadequate equipment must be tackled

The COVID-19 pandemic prompted a surge in telework, with dramatic increases in the number of employees working from home (teleworking) in many European countries. What for many employees started out as a mandatory move seems to have transformed into a preference among the majority for part-time or

photo_ivailo_kalfin.png

Twin transition and pandemic challenge Eurofound to increase expertise, strengthen partnerships, expand reach, says new Director

Eurofound welcomed Ivailo Kalfin to his new role as Executive Director on 1 June. After one month in the job, he reflects on the challenges facing the EU, how they will impact on the work of Eurofound and his priorities for shaping the Agency over the next five years.

Living, working and COVID-19: Impact on gender equality 11 March 2021, European Economic and Social Committee (EESC) virtual meeting Presentation by Maria Jepsen, Acting Executive Director, Eurofound

22 Marts 2021

Working remotely: An overview of trends, opportunities, challenges and risks 9 March 2021 Presentation by Irene Mandl, Head of unit - Employment, Eurofound

9 Marts 2021

Connecting and disconnecting and work-life balance 9 March 2021 Presentation by Tina Weber, Research manager - Employment unit, Eurofound

9 Marts 2021

A modern agenda for work–life balance 16 October 2018, Brussels, Belgium Presentation by Mathijn Wilkens, Research Officer, Christine Aumayr-Pintar, Research Manager, Anna Ludwinek, Research Manager, Eurofound

16 Oktobris 2018

Luxembourg: Extending parental leave to improve work–life balance

Since 1 January 2018, paternity leave in Luxembourg has been increased from 2 to 10 days, under legislation passed in December 2017. The law, aimed to improve people’s work–life balance, also introduces more flexibility for parents to use leave to take care of a sick child, but reduces some leave


Blogs results (18)

The jury is still out on the question whether men and women are from distinct planets. When it comes to the world of work, however, they are worlds apart.

25 Oktobris 2023
ef22060.png

Telework has become a permanent feature of working life in Europe. While we’ve seen the benefits of more flexible ways of working – particularly during the pandemic – the problems that arise from an increasingly connected life are also becoming clearer. Unfortunately, legislation alone may not be en

13 Jūlijs 2022
ef21075_v2.png

The pandemic has had differential impacts on women. Raised consciousness about them must be applied to advance gender equality in recovery measures. All crises have a strongly gendered impact and none more so than the current pandemic, across a range of indicators. While the virus itself seems to ta

28 Aprīlis 2021
ef20085.png

​​​​​​​The decades-long trend of a narrowing gender employment gap in Europe has halted in recent years. Now the COVID-19 pandemic is disproportionately affecting low-paying service sectors with a high share of social contact, including many with a majority of female workers, risking forcing them ou

9 Decembris 2020
ef20082.png

Whatever the benefits of telework – and there are many, including more flexible working time, increased productivity and less commuting – there are drawbacks, as many of the one-third of Europeans who were exclusively working from home during the pandemic will attest. Primary among these is the ‘alw

3 Decembris 2020
ef20060.png

The COVID-19 health crisis prompted governments to take the unprecedented step of shutting down all workplaces, apart from those providing essential goods and services, to control the spread of the virus. Every worker who was able to do so began to work from home, initiating a social experiment of a

9 Jūnijs 2020
image_blog_ef20065_covid_and_gender_03062020.png

​​​​​​​While women appear to be more resilient than men to COVID-19 in terms of health outcomes, that is not the case when it comes to the economic and social fallout. Measures taken by governments to control the spread of the virus are exacerbating gender divides in unemployment, domestic labour an

3 Jūnijs 2020

Data results (3)
27 Oktobris 2023
Reference period:
24 Oktobris 2023
Reference period:

Disclaimer

When freely submitting your request, you are consenting Eurofound in handling your personal data to reply to you. Your request will be handled in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. More information, please read the Data Protection Notice.