Digitālais laikmets: iespējas un izaicinājumi darbam un nodarbinātībai

30 Septembris 2020

Pēdējo gadu laikā skaitļošanas un telekomunikāciju tehnoloģiju inovāciju rezultātā cilvēku spēja uzglabāt un nodot informāciju, un manipulēt ar to ir ārkārtīgi paplašinRead more

Pēdējo gadu laikā skaitļošanas un telekomunikāciju tehnoloģiju inovāciju rezultātā cilvēku spēja uzglabāt un nodot informāciju, un manipulēt ar to ir ārkārtīgi paplašinājusies. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) būtiski ietekmē gandrīz visas ekonomikas jomas, radot vispārīgu tehnisko pārmaiņu gaitas paātrināšanos. Vienlaikus lielas pārmaiņas šajā digitālajā laikmetā notiek arī ar darbu, tā saturu, organizāciju un dizainu, tiesisko regulējumu un aizsardzību. Šīs pārmaiņas bieži vien sapludina robežas starp dažādām darba dimensijām un starp darbu, nodarbinātību un ārpusdarba nodarbošanos.

Read less

Jaunākās izmaiņas

Back to the future: Policy pointers from platform work scenarios

Platform work– the matching of supply and demand for paid labour through an online platform – is still small in scale...

Regulations to address work–life balance in digital flexible working arrangements

Developments in information and communication technology (ICT) have been among the key drivers of change in working...
Top

Politikas veidotājiem vajadzīgs iegūt zināšanas, kas palīdzēs risināt jautājumus par efektīvu tiesisko regulējumu, kā nodrošināt sociālo aizsardzību tās plašākajā nozīmē un rast līdzsvaru starp uzņēmumu, sabiedrību un personu prasībām attiecībā uz digitalizācijas lielā potenciāla izmantošanu.

Read more

Politikas veidotājiem vajadzīgs iegūt zināšanas, kas palīdzēs risināt jautājumus par efektīvu tiesisko regulējumu, kā nodrošināt sociālo aizsardzību tās plašākajā nozīmē un rast līdzsvaru starp uzņēmumu, sabiedrību un personu prasībām attiecībā uz digitalizācijas lielā potenciāla izmantošanu.

Eiropas Komisija 2015. gadā pieņēma Digitālo vienotā tirgus stratēģiju Eiropai, to izceļot kā vienu no tās politiskajām prioritātēm. Šī stratēģija pilsoņiem un uzņēmumiem var radīt digitālas iespējas, un tās mērķis ir nostiprināt ES kā pasaules digitālās ekonomikas līdera pozīciju. Tās mērķis ir palielināt piekļuvi informācijai, rast darbu cilvēkiem ar digitālajām prasmēm un pārveidot sabiedriskos pakalpojumus.  Tā kā sadarbīgā ekonomika izplatās visā ES, Komisija meklē iespējas iedrošināt jaunu un inovatīvu pakalpojumu attīstīšanu, vienlaikus nodrošinot atbilstošus aizsardzības pasākumus. Komisijas 2016. gada Paziņojums par Eiropas sadarbīgās ekonomikas programmu paskaidro noteikumus un politikas ieteikumus pilsoņiem, uzņēmumiem un dalībvalstīm šajā jomā.

Eurofound darbs

Eurofound aplūko plašāku ietekmi uz darba apstākļiem, darba tiesisko regulējumu un raugās tālāk pāri digitālo tehnoloģiju arvien pieaugošajam mērogam un darbības jomai.

Tiek apzināta kardināli mainošo tehnoloģiju nodarbinātības ietekme uz pakalpojumiem. Eurofound pārbauda arī platformas ekonomikas, sevišķi kolektīvās nodarbinātības, ietekmi uz darba tirgu. Turklāt turpinās izpēte par mobilo darba ņēmēju uz IKT bāzes darba un nodarbinātības apstākļiem.

Tiks pētīts darba un nodarbinātības raksturs digitālajā laikmetā, koncentrējoties uz:

Svarīgākais ieguldījums

Ar Starptautisko Darba organizāciju (ILO) izstrādātā kopīgā ziņojumā par strādāšanu jebkurā laikā un jebkurā vietā ir ņemta vērā tāldarba un IKT mobilā darba ietekme uz atsevišķiem darba apstākļu elementiem.

Eurofound Fonda semināra sērijas (FSS) ir iespēja valdībām, arodbiedrībām un darba devējiem apspriest ES sociālās, nodarbinātības un ar darbu saistītās politikas attīstību. FSS galvenā uzmanība 2016. gadā bija vērsta uz digitalizācijas ietekmi uz darbu un valsts programmas labākai digitālo pārmaiņu ieviešanai izstrādāšanu.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Digitālais laikmets: iespējas un izaicinājumi darbam un nodarbinātībai

Pierakstīties

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (81)
  • Dati
  • Ongoing work (3)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • The employment impact of automation

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Digitālais laikmets: iespējas un izaicinājumi darbam un nodarbinātībai

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.