Sociālo partneru attiecības

19 Oktobris 2022

Darba tiesisko attiecību pārvaldībā svarīga nozīme ir gan arodbiedrībām un darba devēju organizācijām, gan publiskajām iestādēm. Tās ir savstarpēji saistītas vienas sistēmas daļas, kura darbojas Eiropas, valstu, nozaru, reģionālā un uzņēmumu līmRead more

Darba tiesisko attiecību pārvaldībā svarīga nozīme ir gan arodbiedrībām un darba devēju organizācijām, gan publiskajām iestādēm. Tās ir savstarpēji saistītas vienas sistēmas daļas, kura darbojas Eiropas, valstu, nozaru, reģionālā un uzņēmumu līmenī. Pēdējos gados, tehnoloģijām un darba veidiem attīstoties pastāvīgi mainīgos ekonomikas apstākļos, sociālo partneru attiecību sistēmas ir saskārušās ar būtiskām problēmām.

Šajā kontekstā Eiropas Komisija 2015. gadā nāca klajā ar jaunu sākumu Eiropas sociālajam dialogam. Komisija, Eiropas Savienības Padome un sociālie partneri 2016. gada jūnijā parakstīja kopīgu paziņojumu, kurā uzsvērts, ka sociālajam dialogam kā svarīgai sastāvdaļai ir liela nozīme ES nodarbinātības un sociālās politikas veidošanā.

Read less

Jaunākās izmaiņas

Tripartite Exchange Seminar 'Summer Forum'

On 19 -21 October 2022, in Dublin, Eurofound will pilot a 'Summer Forum' – a tripartite exchange seminar aiming to...

How to ensure adequate minimum wages in an age of inflation

Minimum wages have risen significantly in 2022, as the EU Member States leave behind the cautious mood of the pandemic...

Minimum wages in 2022: Annual review

After a cautious round of minimum wage setting for 2021, nominal rates rose significantly for 2022 as the negative...
Top

Eurofound darbs

Read more

Eurofound darbs

Eurofound 40 gados ir kļuvis par svarīgu kompetences centru, kas nodrošina sociālo partneru attiecību tendenču uzraudzību un analīzi. Tas ietver saiknes starp Eiropas un valstu līmeņa sociālo dialogu. Pamatojoties uz sava Eiropas korespondentu tīkla dalībnieku 28 ES dalībvalstīs un Norvēģijā zināšanām, Eurofound ir apkopojis norises visās dalībvalstīs un ES kopumā. 

Svarīgākais ieguldījums

Eurofound ir sagatavojis daudzas salīdzinošas analīzes, rakstus un gadījumu izpētes ES 28 valstīs un Norvēģijā sociālo partneru attiecību jomā un regulāri atjauninājis datubāzes par saistītiem tematiem.

Nesen veiktā pētījumā ir kartētas un apspriestas galvenās dimensijas un rādītāji, kas attiecas uz sociālo partneru attiecību sistēmām Eiropā 21. gadsimtā. Citā pētniecības virzienā ir aplūkots, kā sociālie partneri ES un Norvēģijā ir pētījuši jaunus tematus, rīkus un inovatīvas pieejas, lai reaģētu uz daudzajiem jaunajiem politiskajiem, juridiskajiem un sociālajiem izaicinājumiem, kas radušies pēdējos gados.

Darba samaksa un darba laiks joprojām ir jomas, kas izraisa lielu interesi un katru gadu tiek pārskatītas. Nesen atjauninātajā pētījumā par darba samaksu viena sadaļa ir veltīta ar likumu noteiktās minimālās darba algas līmenim ES, bet citā sadaļā galvenā uzmanība ir pievērsta darba samaksas noteikšanas sarunām.

Kopš 2006. gada Eurofound Eiropas Komisijas uzdevumā veic pētījumus par Eiropas nozaru sociālo partneru organizāciju reprezentativitāti.

Resursi

Ziņojumi par norisēm darba dzīvē

Eurofound nodrošina sistemātiskus un salīdzināmus datus par valstu sociālo partneru attiecību sistēmām un norisēm darba dzīvē, izmantojot uzraudzības un ziņošanas rīkus un sava Eiropas korespondentu tīkla 28 dalībvalstīs un Norvēģijā ieguldījumu.

 

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Sociālo partneru attiecības

Pierakstīties

Key outputs over the years

Show more (12)
 • Publications (2276)
 • Dati
 • Ongoing work (8)

Dati

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Social dialogue in companies, particularly linkages that can be drawn between national and EU level, to better understand of cooperation mechanisms used in decision-making and implementation in multinational companies
  • Exploration of the role of national social partners in the European semester and analysis of quality and effectiveness of their involvement
  • Summary of discussions on capacity-building social dialogue to support a meaningful and effective social dialogue
  • A flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Representativeness studies on a variety of sectors to provide the European Commission required information to assess the representativeness of European sectoral social partner organisations
  • Highlights of recent developments of selected features of working life in so called topical updates, with one featuring statutory minimum wages
  • Updated time series in EurWORK database of wages, working time and collective disputes
  • Updated time series and update on developments in collectively agreed pay
  • Exploring the feasibility for an Industrial Action Monitor

  Receive updates

  Subscribe to updates on our work in the area of Sociālo partneru attiecības

  Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

  You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.