Jauni nodarbinātības veidi

21 Novembris 2020

Eiropas sociālās, ekonomiskās un tehnoloģiskās pārmaiņas ir rosinājušas jaunu nodarbinātības veidu attīstību Eiropā. Daudzi no tiem ļoti atšķiras no tradicionālā darba. Tie pārveido tradicionālās “viens pret vienu” attiecības starp darba devējiem un darba ņēmējiem.Read more

Eiropas sociālās, ekonomiskās un tehnoloģiskās pārmaiņas ir rosinājušas jaunu nodarbinātības veidu attīstību Eiropā. Daudzi no tiem ļoti atšķiras no tradicionālā darba. Tie pārveido tradicionālās “viens pret vienu” attiecības starp darba devējiem un darba ņēmējiem. Tiem raksturīgi netradicionāli darba modeļi un darbavietas.

Read less

Jaunākās izmaiņas

Beyondwork2020 – European conference on labour research

On 21 and 22 October 2020, representatives of EU policy makers, research, business and the social partners will meet at...

Back to the future: Policy pointers from platform work scenarios

Platform work– the matching of supply and demand for paid labour through an online platform – is still small in scale...

Regulations to address work–life balance in digital flexible working arrangements

Developments in information and communication technology (ICT) have been among the key drivers of change in working...

EU context

Top

ES politikas veidotāji vēlas zināt, kā šie jaunie nodarbinātības veidi var palīdzēt veidot elastīgāku un iekļaujošāku darba tirgu. Tiek diskutēts arī par to, kā legalizēt nedeklarētas nodarbinātības paņēmienus un kā nodrošināt pienācīgu sociālo aizsardzību un pieņemamus darba apstākļuRead more

ES politikas veidotāji vēlas zināt, kā šie jaunie nodarbinātības veidi var palīdzēt veidot elastīgāku un iekļaujošāku darba tirgu. Tiek diskutēts arī par to, kā legalizēt nedeklarētas nodarbinātības paņēmienus un kā nodrošināt pienācīgu sociālo aizsardzību un pieņemamus darba apstākļus. Šajās debatēs vissvarīgākais ir jautājums par to, kā panākt, lai šie jaunie nodarbinātības veidi darba ņēmējiem nebūtu nelabvēlīgāki kā tradicionālākie nodarbinātības veidi.

Eiropas Komisija jautājumu par darba apstākļiem izvirzīja savā informatīvajā piezīmē trīspusēja sociālā foruma sanāksmei 2011. gadā par stratēģijas “Eiropas 2020” pamatiniciatīvu “Jaunu prasmju un darba vietu programma”. Savā 2012. gada paziņojumā “Virzoties uz ekonomikas atlabšanu ar daudzām jaunām darba vietām” Komisija izvirzīja prioritāti atjaunot darba tirgu dinamismu. Atbilstīgi šai prioritātei Eurofound sāka projektu, lai apzinātu jaunos nodarbinātības veidus Eiropas Savienībā un Norvēģijā.

Eurofound darbs

Lai iegūtu plašāku informāciju par šo jautājumu, Eurofound 2013. gadā sāka pētīt jauno nodarbinātības veidu iezīmes ES dalībvalstīs. Pētījumā tika aplūkota arī to ietekme uz darba apstākļiem un darba tirgu.

Svarīgākais ieguldījums

Eurofound veica Eiropas mēroga kartēšanu, lai apzinātu jaunās tendences. Tika klasificētas deviņas plašas jauno nodarbinātības veidu grupas, kuras kopš 2000. gada ir radušās vai kļuvušas aizvien nozīmīgākas Eiropas dalībvalstīs. Pētījumā veiktās plašās gadījumu izpētes rezultāti parāda, kā šie jaunie nodarbinātības veidi tiek piemēroti dalībvalstīs un kā tie ietekmē darba apstākļus un darba tirgu.

Dažus jaunatklātos nodarbinātības veidus Eurofound turpina pētīt sīkāk. Pētījumā 2016. gadā galvenokārt tika aplūkotas darba devējiem un darba ņēmējiem abpusēji izdevīgas stratēģiskās darba ņēmēju dalīšanas iespējas.

Eurofound un Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) kopējā pētījumā ir analizēta attālināta darba un mobila darba IKT jomā (T/ICTM) ietekme uz darba vidi. 

Resursi

Read less

Key outputs over the years

Show more (8)
  • Publications (47)
  • Dati
  • Ongoing work (4)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Dati

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Exploring potential scenarios related to platform work