Jauni nodarbinātības veidi

15 Decembris 2021

Eiropas sociālās, ekonomiskās un tehnoloģiskās pārmaiņas ir rosinājušas jaunu nodarbinātības veidu attīstību Eiropā. Daudzi no tiem ļoti atšķiras no tradicionālā darba. Tie pārveido tradicionālās “viens pret vienu” attiecības starp darba devējiem un darba ņēmējiem.Read more

Eiropas sociālās, ekonomiskās un tehnoloģiskās pārmaiņas ir rosinājušas jaunu nodarbinātības veidu attīstību Eiropā. Daudzi no tiem ļoti atšķiras no tradicionālā darba. Tie pārveido tradicionālās “viens pret vienu” attiecības starp darba devējiem un darba ņēmējiem. Tiem raksturīgi netradicionāli darba modeļi un darbavietas.

Read less

Jaunākās izmaiņas

Digitālais laikmets — automatizācijas, digitalizācijas un platformu ietekme uz darbu un nodarbinātību

Tehnoloģiskās pārmaiņas paātrinās, jo palielinās elektronisko ierīču spēja digitāli uzglabāt, apstrādāt un paziņot...

Initiatives to improve conditions for platform workers: Aims, methods, strengths and weaknesses

The rapid rise of the platform economy has led to a marked transformation of European labour markets, and existing...

Charting a positive path for platform workers

While 2020 may come to be seen as the year platform work gathered pace and started to go mainstream – thanks in large...

EU context

Top

ES politikas veidotāji vēlas zināt, kā šie jaunie nodarbinātības veidi var palīdzēt veidot elastīgāku un iekļaujošāku darba tirgu. Tiek diskutēts arī par to, kā legalizēt nedeklarētas nodarbinātības paņēmienus un kā nodrošināt pienācīgu sociālo aizsardzību un pieņemamus darba apstākļuRead more

ES politikas veidotāji vēlas zināt, kā šie jaunie nodarbinātības veidi var palīdzēt veidot elastīgāku un iekļaujošāku darba tirgu. Tiek diskutēts arī par to, kā legalizēt nedeklarētas nodarbinātības paņēmienus un kā nodrošināt pienācīgu sociālo aizsardzību un pieņemamus darba apstākļus. Šajās debatēs vissvarīgākais ir jautājums par to, kā panākt, lai šie jaunie nodarbinātības veidi darba ņēmējiem nebūtu nelabvēlīgāki kā tradicionālākie nodarbinātības veidi.

Eiropas Komisija jautājumu par darba apstākļiem izvirzīja savā informatīvajā piezīmē trīspusēja sociālā foruma sanāksmei 2011. gadā par stratēģijas “Eiropas 2020” pamatiniciatīvu “Jaunu prasmju un darba vietu programma”. Savā 2012. gada paziņojumā “Virzoties uz ekonomikas atlabšanu ar daudzām jaunām darba vietām” Komisija izvirzīja prioritāti atjaunot darba tirgu dinamismu. Atbilstīgi šai prioritātei Eurofound sāka projektu, lai apzinātu jaunos nodarbinātības veidus Eiropas Savienībā un Norvēģijā.

Eurofound darbs

Lai iegūtu plašāku informāciju par šo jautājumu, Eurofound 2013. gadā sāka pētīt jauno nodarbinātības veidu iezīmes ES dalībvalstīs. Pētījumā tika aplūkota arī to ietekme uz darba apstākļiem un darba tirgu.

Svarīgākais ieguldījums

Eurofound veica Eiropas mēroga kartēšanu, lai apzinātu jaunās tendences. Tika klasificētas deviņas plašas jauno nodarbinātības veidu grupas, kuras kopš 2000. gada ir radušās vai kļuvušas aizvien nozīmīgākas Eiropas dalībvalstīs. Pētījumā veiktās plašās gadījumu izpētes rezultāti parāda, kā šie jaunie nodarbinātības veidi tiek piemēroti dalībvalstīs un kā tie ietekmē darba apstākļus un darba tirgu.

Dažus jaunatklātos nodarbinātības veidus Eurofound turpina pētīt sīkāk. Pētījumā 2016. gadā galvenokārt tika aplūkotas darba devējiem un darba ņēmējiem abpusēji izdevīgas stratēģiskās darba ņēmēju dalīšanas iespējas.

Eurofound un Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) kopējā pētījumā ir analizēta attālināta darba un mobila darba IKT jomā (T/ICTM) ietekme uz darba vidi. 

Resursi

Read less

Key outputs over the years

Show more (10)
  • Publications (54)
  • Dati
  • Ongoing work (1)

Dati

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.