Истражување за квалитетот на животот во Европа од 2012 г.

Избери прашање

 

 

Визуелизацијата на мапа го илустрира процентот на одговори или средната вредност на одговори по прашање по европска земја.