Работните услови во Европската унија: Работно време и интензитет на работа - Резиме

ЧетвртотоИстражување за работните услови во Европа (EuropeanWorking Conditions Survey (EWCS)), кое во 2005 година го спроведе Европската фондација за подобрување на животните и работните услови (Eurofound), се однесува на теми коишто се наоѓаат високо на агендата на Европската унија за политиката за вработување. Една од истражуваните теми беше работното време и интензитетот на работа и последиците врз општеството и пазарот на труд во целина. Истражувањето се осврна на природата на интензитетот на работа и на тоа како тој може да се измери. Наодите открија дека постои силна физичка и психичка врска помеѓу интензитетот на работа и лошите работни услови.Download PDF: MK (pdf 54.5 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment