Квалитетот на животот во земјите за пристапување: Трето Истражување за квалитетот на животот – поранешна југословенска Република Македон

Report
Published
16 Септември 2013
pdf
Formats and languages
 • Download
Author(s): 
Eurofound

Abstract

Овој документ е еден во низата за земјите за проширување на ЕУ опфатени со Истражување за квалитетот на животот во Европа (EQLS) во 2012 година: Хрватска, поранешната југословенска Република Македонија, Исланд,Read more
Овој документ е еден во низата за земјите за проширување на ЕУ опфатени со Истражување за квалитетот на животот во Европа (EQLS) во 2012 година: Хрватска, поранешната југословенска Република Македонија, Исланд, Косово, Црна Гора, Србија и Турција. Еден начин за да се измери напредокот на општеството е преку оценување на субјективната благосостојба на своите граѓани со цел да се дополнат повообичаените економски информации, како што е бруто-домашниот приход (БДП). Во овој извештај се испитуваат три мерки за субјективна благосостојба: задоволство од животот, среќа и оптимизам. Во просек, луѓето во поранешна југословенска Република Македонија ја оценуваат нивната стапка на задоволство од животот со оцена 6,8 на скала од 1 до 10. Таа е под просекот од 7,1 забележана во ЕУ27 каде што задоволството од животот е во опсег од 5,5 во Бугарија до 8,4 во Данска (Слика 1). Седум земји-членки на ЕУ имаат пониски нивоа на задоволство од животот.
Read less

Formats and languages

 • Download
 • Report

  Number of pages: 
  16
  Reference no.: 
  EF13504
  Catalogue info

  Квалитетот на животот во земјите за пристапување: Трето Истражување за квалитетот на животот – поранешна југословенска Република Македон

  Author(s): 
  Eurofound

  Овој документ е еден во низата за земјите за проширување на ЕУ опфатени со Истражување за квалитетот на животот во Европа (EQLS) во 2012 година: Хрватска, поранешната југословенска Република Македонија, Исланд, Косово, Црна Гора, Србија и Турција. Еден начин за да се измери напредокот на општеството е преку оценување на субјективната благосостојба на своите граѓани со цел да се дополнат повообичаените економски информации, како што е бруто-домашниот приход (БДП). Во овој извештај се испитуваат три мерки за субјективна благосостојба: задоволство од животот, среќа и оптимизам. Во просек, луѓето во поранешна југословенска Република Македонија ја оценуваат нивната стапка на задоволство од животот со оцена 6,8 на скала од 1 до 10. Таа е под просекот од 7,1 забележана во ЕУ27 каде што задоволството од животот е во опсег од 5,5 во Бугарија до 8,4 во Данска (Слика 1). Седум земји-членки на ЕУ имаат пониски нивоа на задоволство од животот.

  Formats

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment