Квалитетот на животот во земјите за пристапување: Трето Истражување за квалитетот на животот – поранешна југословенска Република Македон

Report
Published
16 Септември 2013
Formats and languages
 • PDF
Authors: 
Eurofound

Abstract

Овој документ е еден во низата за земјите за проширување на ЕУ опфатени со Истражување за квалитетот на животот во Европа (EQLS) во 2012 година: Хрватска, поранешната југословенска Република Македонија, Исланд, Косово, Црна Гора, Србија и Турција. Еден начин за да се измери напредокот на општеството е преку оценување на субјективната благосостојба на своите граѓани со цел да се дополнат повообичаените економски информации, како што е бруто-домашниот приход (БДП). Во овој извештај се испитуваат три мерки за субјективна благосостојба: задоволство од животот, среќа и оптимизам. Во просек, луѓето во поранешна југословенска Република Македонија ја оценуваат нивната стапка на задоволство од животот со оцена 6,8 на скала од 1 до 10. Таа е под просекот од 7,1 забележана во ЕУ27 каде што задоволството од животот е во опсег од 5,5 во Бугарија до 8,4 во Данска (Слика 1). Седум земји-членки на ЕУ имаат пониски нивоа на задоволство од животот.
 • Full report

  Number of Pages: 
  16
  Reference No: 
  EF13504
  Catalogue info

  Квалитетот на животот во земјите за пристапување: Трето Истражување за квалитетот на животот – поранешна југословенска Република Македон

  Authors: 
  Eurofound

  Овој документ е еден во низата за земјите за проширување на ЕУ опфатени со Истражување за квалитетот на животот во Европа (EQLS) во 2012 година: Хрватска, поранешната југословенска Република Македонија, Исланд, Косово, Црна Гора, Србија и Турција. Еден начин за да се измери напредокот на општеството е преку оценување на субјективната благосостојба на своите граѓани со цел да се дополнат повообичаените економски информации, како што е бруто-домашниот приход (БДП). Во овој извештај се испитуваат три мерки за субјективна благосостојба: задоволство од животот, среќа и оптимизам. Во просек, луѓето во поранешна југословенска Република Македонија ја оценуваат нивната стапка на задоволство од животот со оцена 6,8 на скала од 1 до 10. Таа е под просекот од 7,1 забележана во ЕУ27 каде што задоволството од животот е во опсег од 5,5 во Бугарија до 8,4 во Данска (Слика 1). Седум земји-членки на ЕУ имаат пониски нивоа на задоволство од животот.

  Available formats

  • Download full reportPDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment