Квалитетот на животот во земјите за пристапување: Трето Истражување за квалитетот на животот во Европа – Вовед

Report
Published
01 Септември 2013
Formats and languages
 • PDF
Authors: 
Eurofound

Abstract

Во овој документ се дадени основни информации за профилите на квалитетот на животот во седум земји за проширување на ЕУ, коишто се објавени како поединечни документи на веб-локацијата на Eurofound. Тој ги утврдува земјите што учествуваат во истражувањето, дава објаснување за карактеристиките на истражувањето и обезбедува дефиниции за показателите пријавени во документите за поединечните земји.
 • Full report

  Number of Pages: 
  12
  Reference No: 
  EF13508
  Catalogue info

  Квалитетот на животот во земјите за пристапување: Трето Истражување за квалитетот на животот во Европа – Вовед

  Authors: 
  Eurofound

  Во овој документ се дадени основни информации за профилите на квалитетот на животот во седум земји за проширување на ЕУ, коишто се објавени како поединечни документи на веб-локацијата на Eurofound. Тој ги утврдува земјите што учествуваат во истражувањето, дава објаснување за карактеристиките на истражувањето и обезбедува дефиниции за показателите пријавени во документите за поединечните земји.

  Available formats

  • Download full reportPDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment