Квалитетот на животот во земјите за пристапување: Трето Истражување за квалитетот на животот во Европа – Вовед

Report
Published
1 Септември 2013
pdf
Formats and languages
 • Download
Author(s): 
Eurofound

Abstract

Во овој документ се дадени основни информации за профилите на квалитетот на животот во седум земји за проширување на ЕУ, коишто се објавени како поединечни документи на веб-локацијата на Eurofound. Тој ги утврдRead more
Во овој документ се дадени основни информации за профилите на квалитетот на животот во седум земји за проширување на ЕУ, коишто се објавени како поединечни документи на веб-локацијата на Eurofound. Тој ги утврдува земјите што учествуваат во истражувањето, дава објаснување за карактеристиките на истражувањето и обезбедува дефиниции за показателите пријавени во документите за поединечните земји.
Read less

Formats and languages

 • Download
 • Report

  Number of pages: 
  12
  Reference no.: 
  EF13508
  Catalogue info

  Квалитетот на животот во земјите за пристапување: Трето Истражување за квалитетот на животот во Европа – Вовед

  Author(s): 
  Eurofound

  Во овој документ се дадени основни информации за профилите на квалитетот на животот во седум земји за проширување на ЕУ, коишто се објавени како поединечни документи на веб-локацијата на Eurofound. Тој ги утврдува земјите што учествуваат во истражувањето, дава објаснување за карактеристиките на истражувањето и обезбедува дефиниции за показателите пријавени во документите за поединечните земји.

  Formats

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment