Промени со текот на времето: Први наоди од петтото Истражување за работните услови во Европа - резиме

Résumé
Published
16 Февруари 2012
Formats
 • Download full reportPDF
Authors: 
Eurofound

Abstract

Испитувајќи како се промениле работните услови (или останале исти) може да покаже каков напредок е постигнат во остварувањето на овие цели на политиката. Исто така, може да покаже на кој начин двигателите на промени, како што се глобализацијата, технолошкиот развој, пофлексибилните форми на организација на работата, стареењето на населението во Европа и зголемувањето на бројот на домаќинства со двајца коишто заработуваат, извршиле влијание врз тоа како работат и како се вработуваат луѓето. Овие први наоди од петтото Истражување за работните услови во Европа (European Working Conditions Survey - EWCS) претставуваат првичен преглед на некои од клучните промени во работните услови со текот на времето.Download PDF: MK (pdf 236.2 Kb)
 • Full report

  Number of Pages: 
  8
  Reference No: 
  ef1074
  Catalogue info

  Промени со текот на времето: Први наоди од петтото Истражување за работните услови во Европа - резиме

  Authors: 
  Eurofound

  Испитувајќи како се промениле работните услови (или останале исти) може да покаже каков напредок е постигнат во остварувањето на овие цели на политиката. Исто така, може да покаже на кој начин двигателите на промени, како што се глобализацијата, технолошкиот развој, пофлексибилните форми на организација на работата, стареењето на населението во Европа и зголемувањето на бројот на домаќинства со двајца коишто заработуваат, извршиле влијание врз тоа како работат и како се вработуваат луѓето. Овие први наоди од петтото Истражување за работните услови во Европа (European Working Conditions Survey - EWCS) претставуваат првичен преглед на некои од клучните промени во работните услови со текот на времето.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment