Промени со текот на времето: Први наоди од петтото Истражување за работните услови во Европа - резиме

Résumé
Published
16 Февруари 2012
pdf
Formats and languages
 • Download
Author(s): 
Eurofound

Abstract

Испитувајќи како се промениле работните услови (или останале исти) може да покаже каков напредок е постигнат во остварувањето на овие цели на политиката. Исто така, може да покаже на кој начин двигателите на промени, како што се глобализацијата, технолошкиоRead more
Испитувајќи како се промениле работните услови (или останале исти) може да покаже каков напредок е постигнат во остварувањето на овие цели на политиката. Исто така, може да покаже на кој начин двигателите на промени, како што се глобализацијата, технолошкиот развој, пофлексибилните форми на организација на работата, стареењето на населението во Европа и зголемувањето на бројот на домаќинства со двајца коишто заработуваат, извршиле влијание врз тоа како работат и како се вработуваат луѓето. Овие први наоди од петтото Истражување за работните услови во Европа (European Working Conditions Survey - EWCS) претставуваат првичен преглед на некои од клучните промени во работните услови со текот на времето.


Read less

Formats and languages

 • Download
 • Report

  Number of pages: 
  8
  Reference no.: 
  ef1074
  Catalogue info

  Промени со текот на времето: Први наоди од петтото Истражување за работните услови во Европа - резиме

  Author(s): 
  Eurofound

  Испитувајќи како се промениле работните услови (или останале исти) може да покаже каков напредок е постигнат во остварувањето на овие цели на политиката. Исто така, може да покаже на кој начин двигателите на промени, како што се глобализацијата, технолошкиот развој, пофлексибилните форми на организација на работата, стареењето на населението во Европа и зголемувањето на бројот на домаќинства со двајца коишто заработуваат, извршиле влијание врз тоа како работат и како се вработуваат луѓето. Овие први наоди од петтото Истражување за работните услови во Европа (European Working Conditions Survey - EWCS) претставуваат првичен преглед на некои од клучните промени во работните услови со текот на времето.

  Formats

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment