Трето истражување на европските компании: првични наоди

Résumé
Published
19 Декември 2013
pdf
Formats and languages
 • Download
 • Print copyOrder print copy
Author(s): 
Eurofound

Abstract

Третото Истражување на европските компании (ИЕК) ги мапира практиките во претпријатијата со 10 или повеќе вработени во ЕУ28, како и во поранешна југословенска Република Македонија, Исланд, Црна Гора и Турција. Во сите земји, Gallup Europe спроведе истражуваRead more
Третото Истражување на европските компании (ИЕК) ги мапира практиките во претпријатијата со 10 или повеќе вработени во ЕУ28, како и во поранешна југословенска Република Македонија, Исланд, Црна Гора и Турција. Во сите земји, Gallup Europe спроведе истражување во преку 30.000 претпријатија, при што големината на целниот примерок по земја се движеше од 300 до 1.650. Темите вклучуваа организација на работата, кадровски практики (КП), учество на вработените и социјален дијалог и начинот на кој тие практики го поддржуваат „паметниот раст“.


Read less

Formats and languages

 • Download
 • Print copyOrder print copy
 • Report

  Number of pages: 
  8
  Reference no.: 
  ef1386
  ISBN: 
  978-92-897-1139-5
  Catalogue no.: 
  TJ-04-13-125-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49843
  Catalogue info

  Трето истражување на европските компании: првични наоди

  Author(s): 
  Eurofound

  Третото Истражување на европските компании (ИЕК) ги мапира практиките во претпријатијата со 10 или повеќе вработени во ЕУ28, како и во поранешна југословенска Република Македонија, Исланд, Црна Гора и Турција. Во сите земји, Gallup Europe спроведе истражување во преку 30.000 претпријатија, при што големината на целниот примерок по земја се движеше од 300 до 1.650. Темите вклучуваа организација на работата, кадровски практики (КП), учество на вработените и социјален дијалог и начинот на кој тие практики го поддржуваат „паметниот раст“.

  Formats

Part of the series

 • European Company Survey 2013

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2013, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment