Истражување на европските компании (ECS) од 2009 г.

Истражувањето на европските компании (ECS) се спроведува на секои четири години. Истражувањето од 2009 г. се спроведе по втор пат и опфати 30 земји: 27 земји-членки, Хрватска, Турција и поранешна југословенска Република Македонија (ПЈРМ). Првите резултати беа објавени во декември 2009 г.