Истражување на европските компании (ECS) од 2009 г.

PDF version Printer-friendly version

Истражувањето на европските компании (ECS) се спроведува на секои четири години. Истражувањето од 2009 г. се спроведе по втор пат и опфати 30 земји: 27 земји-членки, Хрватска, Турција и поранешна југословенска Република Македонија (ПЈРМ). Првите резултати беа објавени во декември 2009 г.

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely