Истражување на европските компании (ECS) од 2009 година - Кадровски практики

Кадровски практики

  • Ангажирањето персонал со договор за вработување на определено време станало чест случај во повеќе од половина (54 %) од сите претпријатија опфатени со ECS од 2009 г.
  • Малку повеќе од секое петто претпријатие вработило работници преку агенции за привремено вработување во текот на 12 месеци пред истражувањето
  • Во ЕУ, малку повеќе од четири од пет претпријатија укажуваат дека тимската работа е важна карактеристика на организацијата на работата
  • Три од четири претпријатија ја проверуваат потребата од дополнителна обука на систематски начин. Меѓутоа, тоа не значи дека се спроведува дополнителна обука

Забелешка: видеозаписот е достапен само на англиски јазик.