Истражување на европските компании (ECS) од 2009 година - Социјален дијалог

Социјален дијалог за работното место

  • Скоро четири од десет компании (37 %) во истражувањето известиле за институционална форма на застапништво на вработените што опфаќа повеќе од 60 % од вработените
  • Повеќе од два од три работници во ЕУ се опфатени со колективен договор за плата: во однос на вкупната економија, бројката изнесува 69 %, а само во приватниот сектор изнесува 67 %
  • Изгледа дека претставниците на вработените во Европа главно се задоволуваат со тоа дека е подобро помеѓу нив да постои добра култура на соработка на заемно дејствување и управување со субјектите
  • Општо земено, европските раководства донекаде гледаат позитивно на ефектот од социјалниот дијалог и претставувањето на вработените на работното место
  • Околу 80 % од испитаните претставници тврдат дека вработените ја поддржуваат нивната работа.

Забелешка: видеозаписот е достапен само на англиски јазик.