Истражување на европските компании (ECS) од 2009 година - Променлива плата

Променлива плата и финансиско учество

  • Третина од субјектите со 10 или повеќе вработени низ ЕУ користат елементи на плата што зависат од поединечната успешност. Вклучени се малку повеќе од половината (53 %) од сите вработени. Повеќе од половината од претставниците на вработените (54 %) целосно ги поддржуваат овие шеми со широки разлики меѓу земјите
  • Според податоците од ECS, 14 % од сите приватни претпријатија со 10 или повеќе вработени во ЕУ тековно применуваат некаква форма на шема за делење профит. Највисоката зачестеност досега е пријавена во Франција каде повеќе од една третина (35 %) од сите приватни компании работат со шема за делење профит

Забелешка: видеозаписот е достапен само на англиски јазик