EQLS од 2007 г.: второстепена анализа

Во 2008 година, Eurofound ја одобри второстепената анализа на податоците од EQLS во врска со клучните политички теми. Извештаи од второстепената анализа се достапни за следниве теми:

Сите извештаи се достапни само на англиски јазик.

Конечниот извештај од второстепената анализа, Квалитетот на животот во етничките соседства во Европа треба да се објави во 2011 година.