Uffiċċju ta’ Liaison fi Brussel

Rwol

L-Uffiċċju ta' Liaison fi Brussell, li twaqqaf f'Jannar 2002, jikkontribwixxi għall-ġestjoni strateġika u l-politika ġenerali ta' komunikazzjoni tal-Eurofound għall-partijiet interessati tiegħu fuq tal-Unjoni Ewropea UE.

L-għan tiegħu huwa li:

  • isaħħaħ il-viżibbiltà u l-impatt tar-riċerka tal-Eurofound fuq it-tfassil tal-politika fuq livell tal-UE billi tiġi żviluppata u tinxtered il-kooperazzjoni mal-istituzzjonijiet tal-UE (il-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, il-Kumitat tar-Reġjuni) u ma' rappreżentanti tal-imsieħba soċjali u s-soċjetà ċivili. Kooperazzjoni bħal din tista' sseħħ fil-forma ta' rapporti skont il-ħtieġa abbażi ta' dejta eżistenti tal-Eurofound.
  • jimmonitorja l-iżviluppi fit-tfassil tal-politika tal-UE f'isem l-Eurofound.

L-Uffiċċju ta' Liaison fi Brussell huma magħmul minn Sylvie Jacquet, il-Kap tal-BLO, u Marina Patriarka, l-Uffiċċjal tal-Informazzjoni.

Fejn nista' nsib il-BLO fi Brussell?

Avenue d’Auderghem, 20
B – 1040 Brussels
Belgium

Email: Eurofound.brusselsoffice@eurofound.europa.eu