ERM report 2012 – After restructuring: labour markets, working conditions and life satisfaction

Annual report
Published
5 November 2012
pdf
Formats
Executive summary in 25 languages
Download

Sommarju

The ERM Report 2012 focuses on the consequences of restructuring for employees. It examines which employees lost their job at the onset of the economic crisis, which of them found a new job and how both job loss and subsequent re-employment impacted on their overall life sitRead more
The ERM Report 2012 focuses on the consequences of restructuring for employees. It examines which employees lost their job at the onset of the economic crisis, which of them found a new job and how both job loss and subsequent re-employment impacted on their overall life situation and satisfaction. It also looks at the impact on working conditions for employees who remain at the restructured firm. Both these studies, of those who lost their jobs and those who stayed at the restructured workplace, have never before been analysed by using common, EU-wide and representative, datasets. The report also provides an overview of recent restructuring using the ERM database. While restructuring cases reporting job loss have fallen since the peak of 2009, they still outnumber announcements of job gain. Several recent cases testify to serious problems in the once very promising alternative energy sector in Europe. The findings show that much of the recently announced job creation is in the hotels and retail sectors. 
Read less

Formats

 • Report

  Number of pages: 
  110
  Reference no.: 
  ef1261
  ISBN: 
  978-92-897-1096-1
  Catalogue no.: 
  TJ-31-12-912-EN-C
  DOI: 
  10.2806/41660
  Catalogue info

  ERM report 2012 – After restructuring: labour markets, working conditions and life satisfaction

  The ERM Report 2012 focuses on the consequences of restructuring for employees. It examines which employees lost their job at the onset of the economic crisis, which of them found a new job and how both job loss and subsequent re-employment impacted on their overall life situation and satisfaction. It also looks at the impact on working conditions for employees who remain at the restructured firm. Both these studies, of those who lost their jobs and those who stayed at the restructured workplace, have never before been analysed by using common, EU-wide and representative, datasets. The report also provides an overview of recent restructuring using the ERM database. While restructuring cases reporting job loss have fallen since the peak of 2009, they still outnumber announcements of job gain. Several recent cases testify to serious problems in the once very promising alternative energy sector in Europe. The findings show that much of the recently announced job creation is in the hotels and retail sectors.

  Formats

 • Executive summary

  Reference no.: 
  ef12611
  Catalogue info

  Rapport tal-ERM 2012 – Wara r-ristrutturar: swieq tax-xogħol, kundizzjonijiet tax-xogħol u sodisfazzjon mill-ħajja - Sommarju eżekuttiv

  Author(s): 
  Eurofound
  Ir-Rapport tal-ERM 2012 jiffoka fuq il-konsegwenzi tar-ristrutturar għall-impjegati. Jeżamina liema impjegati tilfu x-xogħol mal-wasla tal-kriżi ekonomika reċenti, liema minnhom sabu xogħol u kif kemm it-telf tax-xogħol kif ukoll is-sejbien sussegwenti ta’ impjieg ġdid ħallew impatt fuq is-sodisfazzjoni u s-sitwazzjoni globali tal-ħajja tagħhom. Iħares ukoll lejn l-impatt fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol għall-impjegati li jibqgħu fid-ditta ristrutturata. Dawn iż-żewġ studji, ta’ dawk li tilfu x-xogħol u dawk li baqgħu fil-postijiet tax-xogħol ristrutturati, qatt ma ġew analizzati b’settijiet ta’ dejta komuni, rappreżentattivi u minn madwar l-UE kollha. Ir-rapport jipprovdi wkoll ħarsa ġenerali lejn ir-ristrutturar reċenti billi juża l-bażi ta’ dejta tal-ERM. Filwaqt li l-każijiet ta’ ristrutturar li rrapportaw telf ta’ xogħol naqsu sa mill-ogħla livell fl-2009, xorta għadhom iktar mir-rapporti ta’ sejbien tax-xogħol. Bosta każijiet reċenti jixhdu problemi serji fis-settur tal-enerġija alternattiva li xi darba kien ferm promettenti fl-Ewropa. Is-sejbiet juru li ħafna mill-impjiegi maħluqin dan l-aħħar kienu fis-setturi tal-lukandi u tal-bejgħ bl-imnut.


  Available for download in 25 languages

  Download

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment