ERM Annual Report 2013: Monitoring and managing restructuring in the 21st century

Annual report
Published
3 December 2013
pdf
Formats
Executive summary in 25 languages
Download

Sommarju

The 2013 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) presents a retrospective of over a decade of measuring the impact of large-scale restructuring activity in Europe. Based on a database containing details of over 16,000 large-scale restructuring events– each generally involving Read more

The 2013 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) presents a retrospective of over a decade of measuring the impact of large-scale restructuring activity in Europe. Based on a database containing details of over 16,000 large-scale restructuring events– each generally involving at least 100 job losses or gains – it paints a picture of restructuring trends across the EU Member States. The report sets out to compare activity in the period leading up to the economic and financial crisis (2003–2008) with the post-crisis period (2008–2013), in order to identify changes in restructuring practices and to pinpoint the sectors that have been disproportionately affected, in employment terms, by the global recession. Also included is a critical assessment of all ERM activities, including the two newer policy-oriented databases: public support instruments and restructuring legislation. Finally, the report places the spotlight on the phenomenon of offshoring, charting the decline in offshoring activity by European firms since the onset of the crisis. 

Read less

Formats

 • Report

  Number of pages: 
  120
  Reference no.: 
  ef1380
  ISBN: 
  978-92-897-1136-4
  Catalogue no.: 
  TJ-AL-13-001-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49326
  Catalogue info

  ERM Annual Report 2013: Monitoring and managing restructuring in the 21st century

  The 2013 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) presents a retrospective of over a decade of measuring the impact of large-scale restructuring activity in Europe. Based on a database containing details of over 16,000 large-scale restructuring events– each generally involving at least 100 job losses or gains – it paints a picture of restructuring trends across the EU Member States. The report sets out to compare activity in the period leading up to the economic and financial crisis (2003–2008) with the post-crisis period (2008–2013), in order to identify changes in restructuring practices and to pinpoint the sectors that have been disproportionately affected, in employment terms, by the global recession. Also included is a critical assessment of all ERM activities, including the two newer policy-oriented databases: public support instruments and restructuring legislation. Finally, the report places the spotlight on the phenomenon of offshoring, charting the decline in offshoring activity by European firms since the onset of the crisis.

  Formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef13801
  Catalogue info

  Rapport annwali tal-ERM għal 2013: Monitoraġġ u maniġġar tal-istrutturar fis-seklu 21

  Author(s): 
  Eurofound
  Dan ir-rapport mill-Osservatorju għar-Ristrutturar Ewropew (ERM) jagħti ħarsa ġenerali fuq l-attività tal-ERM ta’ aktar minn għaxar snin ta’ kejl tal-impatt ta’ attività ta’ ristrutturar ta’ skala kbira fl-Ewropa. Dan jeżamina tendenzi ta’ ristrutturar fl-Istati Membri tal-UE, skont database li fiha dettalji ta’ aktar minn 16,000 ġrajja ta’ ristrutturar ta’ skala kbira – kull waħda ġeneralment ikollha x’taqsam ma’ mill-anqas 100 telfa jew kisba ta’ postijiet tax-xogħol. Ir-rapport iqabbel attività fil-perjodu ta’ qabel il-kriżi (2003–2008) mal-perjodu ta’ wara l-kriżi (2008–2013) biex jidentifika bidliet fi prattiki ta’ ristrutturar u juri liema setturi ntlaqtu l-aktar, f’dak li għandu x’jaqsam mal-impjiegi, mir-reċessjoni globali. Fil-kapitli tal-aħħar ir-rapport jirreferi għal fenomenu tad-delokalizzazzjoni barra l-pajjiż – wieħed mit-tmien tipi ta’ ristrutturar relatat ma’ ġrajjiet ta’ ristrutturar li jinvolvu telf sustanzjali ta’ postijiet tax-xogħol fejn l-attività tkun rilokata jew tingħata lil ħaddieħor ’il barra mill-fruntieri tal-pajjiż – u jsegwi l-waqgħa tal-attività ta’ delokalizzazzjoni barra l-pajjiż minn ditti Ewropej sa mill-bidu tal-kriżi.


  Available for download in 25 languages

  Download

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment