Il-kondizzjonijiet tax-xogħol fl-Unjoni Ewropea: Is-sigurtà ta' l-impjieg u l-impjegabbiltà - Sinteżi

Wara l-istħarriġ ta' l-2005, il-Eurofound għamlet analiżi oħra iktar fil-fond tar-riżultati tagħha dwar temi ewlenin relatati mal-kondizzjonijiet tax-xogħol fl-UE. Waħda mit-temi mistħarrġa kienet is-sigurtà ta' l-impjiegi u l-impjegabbiltà (flexicurity - flessigurtà) u l-implikazzjonijiet l-aktar sinifikattivi tagħha għas-soċjetà u għas-suq tax-xogħol b'mod ġenerali. Ir-riċerka użat erba' indikaturi biex teżamina l-flessigurtà: insigurtà oġġettiva ta' l-impjieg; insigurtà suġġettiva ta' l-impjieg; impjegabbiltà, u vulnerabbiltà. Dan il-fuljett jiġbor filqosor l-isfidi ewlenin li ġġib magħha l-flessigurtà u jippreżenta stampa tar-riżultati ewlenin tar-riċerka.Niżżel il-PDF: MT (pdf 46.44 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment