Il-kondizzjonijiet tax-xogħol ta' forza tax-xogħol li qiegħda tixjieħ - Sinteżi

Wara l-istħarriġ tal- l-2005, il-Eurofound għamlet analiżi oħra iktar fil-fond tar-riżultati tagħha dwar temi ewlenin relatati malkondizzjonijiet tax-xogħol fl-UE. Waħda mit-temi mistħarrġa kienet it-tixjiħ tal-forza tax-xogħol u l-aktar implikazzjonijiet sinifikattivi tagħha għas-soċjetà u s-suq tax-xogħol b'mod ġenerali. L-istudju enfasizza erba' fatturi li huma importanti biex jiffurmaw l-istruttura tal- l-età tal-forza tax-xogħol ta' l- Ewropa: garanzija ta' żvilupp professjonali u s-sigurtà ta' limpjieg; iż-żamma u l-promozzjoni tas-saħħa u l-benesseri tal-ħaddiema; l-iżvilupp ta' kapaċitajiet u kompetenzi; u rrikonċiljazzjoni bejn ix-xogħol u l-ħajja privata. Dan il-fuljett jiġbor fil-qosor l-isfidi ewlenin li jġib miegħu t-tixjiħ tal-forza tax-xogħol u jippreżenta stampa tar-riżultati ewlenin tarriċerka.Niżżel il-PDF: MT (pdf 49.69 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment