Il-kundizzjonijiet tax-xogħol fl-Unjoni Ewropea: Il-ħin tax-xogħol u l-intensità tax-xogħol - Sommarju eżekuttiv

Ir-raba’ Stħarriġ Ewropew dwar il-Kundizzjonijiet tax-Xogħol (EWCS), imwettaq fl-2005 mill-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kundizzjonijiet tax-Xogħol u tal-Għajxien (Eurofound), jindirizza temi li għandhom post għoli fuq l-aġenda politika tax-xogħol tal-Unjoni Ewropea. Waħda mit-temi esplorati kienet tal-ħin tax-xogħol u lintensità tax-xogħol u l-implikazzjonijiet għas-soċjeta u ssuq tax-xogħol b’mod ġenerali. Ir-riċerka ħarset lejn in-natura tal-intensità tax-xogħol u kif din tista’ titkejjel. Is-sejbiet urew li hemm rabta b’saħħitha bejn l-intensità tax-xogħol u l-kundizzjonijiet tax-xogħol ħżiena, kemm fiżiċi kif ukoll psikoloġiċi.Niżżel il-PDF: MT (pdf 55.01 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment