Il-Mobilità fl-Ewropa – It-triq 'il quddiem

Il-mobilità fuq distanza twila mhijiex frekwenti: huma biss 18 % tal-Ewropej li ċċaqilqu lejn postijiet barra mir-reġjun tagħhom, filwaqt li 4 % biss xi darba ċċaqilqu lejn Stat Membru ieħor u 3 % biss ħarġu mill-Unjoni. Is-Sejbiet tal-Fondazzjoni jipprovdu informazzjoni ta’ kuntest pertinenti u indikaturi politiċi għall-atturi u l-partijiet interessati kollha involuti fid-dibattitu Ewropew attwali dwar il-futur tal-politika soċjali. Il-kontenut huwa bbażat fuq ir-riċerka tal-Fondazzjoni u jirrifletti l-istruttura awtonoma u tripartitika tagħha.Niżżel il-PDF: MT (pdf 376.08 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment