Working conditions in the European Union: the gender perspective

Report
Published
21 September 2008
Formats
 • Download full reportPDF

Abstract

This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The report highlights differences between men and women in key aspects of job quality, such as working hours, job satisfaction, work–life compatibility and work-related health outcomes. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Reference No: 
  ef07108
  Catalogue: 
  TJ-81-07-145-EN-C
  Catalogue info

  Working conditions in the European Union: the gender perspective

  This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The report highlights differences between men and women in key aspects of job quality, such as working hours, job satisfaction, work–life compatibility and work-related health outcomes.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef0854
  Catalogue info

  Il-kondizzjonijiet tax-xogħol fl-Unjoni Ewropea: Il-prospettiva tas-sessi - Sinteżi

  Authors: 
  Eurofound
  Wara l-istħarriġ ta’ l-2005, il-Eurofound għamlet analiżi oħra iktar fil-fond tar-riżultati tagħha dwar temi ewlenin relatati malkondizzjonijiet tax-xogħol fl-UE. Waħda mit-temi fost dawk mistħarrġa kienet dik tax-xebh u d-differenzi fl-ambjenti tax-xogħol tal- l-irġiel u tan-nisa. Ir-riċerka eżaminat ħafna aspetti speċifiċi tal-kwalità taxxogħol – fosthom is-sigħat ta’ xogħol, is-sodisfazzjon fuq il-post tax-xogħol, il-kompatibilità bejn ix-xogħol u l-ħajja u konsegwenzi tax-xogħol fuq is-saħħa – biex tanalizza l-esperjenzi tan-nisa u tal- l-irġiel f’post tax-xogħol li kull ma jmur qiegħed jinbidel dejjem aktar. Hija analizzat iddiviżjoni tax-xogħol skond is-sessi mill-prospettivi tal-ħajja tax-xogħol u tal-familja u ppruvat tiċċara l-kondizzjonijiet tax-xogħol tal- l-irġiel u n-nisa fis-27 Stat Membru tal- l-UE. Dan il-fuljett jiġbor fil-qosor l-isfidi ewlenin li ġġib magħha d-dimensjoni tas-sessi fuq il-post tax-xogħol u jippreżenta stampa tar-riżultati ewlenin tar-riċerka.  Niżżel il-PDF: MT (pdf 50.07 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment