Working conditions of an ageing workforce

Report
Published
21 September 2008
Formats
 • Download full reportPDF

Sommarju

The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available - see Related content.

 • Report

  Reference No: 
  ef0817
  Catalogue: 
  TJ-30-08-215-EN-C
  Catalogue info

  Working conditions of an ageing workforce

  The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef0857
  Catalogue info

  Il-kondizzjonijiet tax-xogħol ta' forza tax-xogħol li qiegħda tixjieħ - Sinteżi

  Authors: 
  Eurofound
  Wara l-istħarriġ tal- l-2005, il-Eurofound għamlet analiżi oħra iktar fil-fond tar-riżultati tagħha dwar temi ewlenin relatati malkondizzjonijiet tax-xogħol fl-UE. Waħda mit-temi mistħarrġa kienet it-tixjiħ tal-forza tax-xogħol u l-aktar implikazzjonijiet sinifikattivi tagħha għas-soċjetà u s-suq tax-xogħol b'mod ġenerali. L-istudju enfasizza erba' fatturi li huma importanti biex jiffurmaw l-istruttura tal- l-età tal-forza tax-xogħol ta' l- Ewropa: garanzija ta' żvilupp professjonali u s-sigurtà ta' limpjieg; iż-żamma u l-promozzjoni tas-saħħa u l-benesseri tal-ħaddiema; l-iżvilupp ta' kapaċitajiet u kompetenzi; u rrikonċiljazzjoni bejn ix-xogħol u l-ħajja privata. Dan il-fuljett jiġbor fil-qosor l-isfidi ewlenin li jġib miegħu t-tixjiħ tal-forza tax-xogħol u jippreżenta stampa tar-riżultati ewlenin tarriċerka.  Niżżel il-PDF: MT (pdf 49.69 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment