Working conditions in the European Union: Work organisation

Report
Published
24 February 2009
pdf
Formats
Executive summary in 25 languages
Download

Sommarju

The quality of the working lives of European citizens is strongly dependent upon the forms of work organisation within which they operate. This report examines the four main types of work organisation that exist in Europe, outlines the characteristics that distinguish them, and looks at their preRead more

The quality of the working lives of European citizens is strongly dependent upon the forms of work organisation within which they operate. This report examines the four main types of work organisation that exist in Europe, outlines the characteristics that distinguish them, and looks at their prevalence in terms of sector, occupation, company size and from a cross country perspective. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available.

Read less

Formats

 • Report

  Reference no.: 
  ef0862
  Catalogue info

  Working conditions in the European Union: Work organisation

  The quality of the working lives of European citizens is strongly dependent upon the forms of work organisation within which they operate. This report examines the four main types of work organisation that exist in Europe, outlines the characteristics that distinguish them, and looks at their prevalence in terms of sector, occupation, company size and from a cross country perspective. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available.

  Formats

 • Executive summary

  Reference no.: 
  ef0868
  Catalogue info

  Il-kundizzjonijiet tax-xogħol fl-Unjoni Ewropea: l-Organizzazzjoni tax-xogħol - Sommarju eżekuttiv

  Author(s): 
  Eurofound
  Wara l-istħarriġ tal-2005, l- Eurofound wettqet aktar analiżi fil-fond tas-sejbiet tagħha dwar temi prinċipali marbutin mal-kundizzjonijiet taxxogħol fl-UE. Id-diversità fil-forom tal-organizzazzjoni taxxogħol madwar l-Ewropa kienet waħda mit-temi esplorati u hija s-suġġett ta’ dan ir-rapport. Għal dan il-għan, ir-riżultati tal-EWCS ġew analizzati biex tidher l-istruttura tad-differenzi fil-forom prinċipali talorganizzazzjoni tax-xogħol fil-pajjiżi tal-UE, b’eżami talkaratteristiċi strutturali, demografiċi u transkonfinali li jgħinu biex ikunu ddefiniti l-forom differenti u tkun esplorata r-relazzjoni bejn l-organizzazzjoni tax-xogħol u d-diversi dimensjonijiet tal-kwalità tax-xogħol u tal-impjieg. L-istudju jinkludi analiżi tar-rabtiet bejn l-organizzazzjoni tax-xogħol u l-prattiki tat-tmexxija tar-riżorsi umani (HRM), flimkien ma’ eżami tal-organizzazzjoni tax-xogħol fi stabbilimenti żgħar u f’setturi ‘mhux tas-suq’ – bħal istituzzjonijiet tal-amministrazzjoni pubblika u s-sigurtà soċjali, l- edukazzjoni, is-saħħa u l-ħidma soċjali.


  Available for download in 25 languages

  Download
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment