Working poor in Europe

Report
Published
2 February 2011
pdf
Formats
 • Download full reportPDF
Executive summary

PDF

Sommarju

Being in work greatly reduces the risk of poverty. Nevertheless, in the European Union, 8% of the employed population fell into the category of ‘working poor’ in 2007, in the sense of having an income below 60% of the national average. The proportion varies markedly across countries and social grRead more

Being in work greatly reduces the risk of poverty. Nevertheless, in the European Union, 8% of the employed population fell into the category of ‘working poor’ in 2007, in the sense of having an income below 60% of the national average. The proportion varies markedly across countries and social groups. In most countries, the issue of working poor is not a policy priority of either the government or the social partners, although it can be included in general policies to combat poverty and social exclusion. Although there is little evidence to prove it to date, the working poor are likely to have been particularly affected by the current economic recession.

Read less

Formats

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  41
  Reference No: 
  ef1025
  Catalogue info

  Working poor in Europe

  Being in work greatly reduces the risk of poverty. Nevertheless, in the European Union, 8% of the employed population fell into the category of ‘working poor’ in 2007, in the sense of having an income below 60% of the national average. The proportion varies markedly across countries and social groups. In most countries, the issue of working poor is not a policy priority of either the government or the social partners, although it can be included in general policies to combat poverty and social exclusion. Although there is little evidence to prove it to date, the working poor are likely to have been particularly affected by the current economic recession.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef10251
  Catalogue info

  Il-Ħaddiema foqra fl-Ewropa - Sommarju Eżekuttiv

  Authors: 
  Eurofound
  Huwa rikonoxxut b’mod ġenerali li jekk wieħed ikollu impjieg, dan inaqqas ħafna r-riskju tal-faqar. Madankollu, fl-2007, fl-Unjoni Ewropea, 8% tal-popolazzjoni impjegata waqgħet fil-kategorija tal-‘ħaddiema foqra’, fis-sens li għandha dħul taħt is-60% tal-medjan nazzjonali. Il-proporzjon ivarja b’mod konsiderevoli bejn pajjiż u ieħor u bejn grupp soċjali u ieħor. F’ħafna pajjiżi, il-kwistjoni tal-ħaddiema foqra mhijiex prijorità tal-politika tal-gvern jew tal-imsieħba soċjali, għalkemm hija ta’ spiss inkluża f’politiki ġenerali kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali.  Niżżel il-PDF: MT (pdf 46.08 Kb)

  Available in 1 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment