Living conditions of the Roma: Substandard housing and health

Report
Published
28 March 2012
pdf
Formats
Executive summary in 23 languages
Download

Sommarju

Housing-related problems faced by the Roma include high overcrowding rates, lack of access to improved forms of sanitation and high levels of urban segregation thus limiting access to healthcare services. These issues reinforce existing health inequalities among the Roma – iRead more
Housing-related problems faced by the Roma include high overcrowding rates, lack of access to improved forms of sanitation and high levels of urban segregation thus limiting access to healthcare services. These issues reinforce existing health inequalities among the Roma – increased risk of disability, chronic illness, being overweight. Moreover, these conditions worsen in the case of forced evictions. This report analyses the extent of the problem of substandard housing for the Roma in Europe and draws attention to the situation of Traveller groups, who often have difficulties finding a place in halting sites. Regarding the health status of the Roma, interestingly they report better subjective health than the majority population, perhaps because they have a different perception of health (seen as the absence of illness), use health services less frequently or are less aware of health issues. 

 

Read less

Formats

 • Report

 • Executive summary

  Reference no.: 
  ef12021
  Catalogue info

  Il-kundizzjonijiet tal-għajxien tar-Roma: Livell baxx ta’ saħħa u akkomodazzjoni - Sommarju eżekuttiv

  Author(s): 
  Eurofound
  Il-problemi relatati mal-akkomodazzjoni li jiltaqgħu magħhom ir-Roma jinkludu rati ta’ ffullar għoljin, nuqqas ta’ informazzjoni għal forom imtejba ta’ sanità u livelli għoljin ta’ segregazzjoni urbana li b’hekk jillimitaw l-aċċess għas-servizzi tal-kura tas-saħħa. Dawn il-kwistjonijiet isaħħu l-inugwaljanzi eżistenti fis-saħħa fost ir-Roma - iżidu r-riskju ta’ diżabbiltà, mard kroniku u piż żejjed. Barra dan, dawn il-kundizzjonijiet jeħżienu fil-każ ta’ żgumbramenti sfurzati. Dan ir-rapport janalizza l-firxa tal-problemi marbuta mal-akkomodazzjoni ta’ livell baxx għar-Roma fl-Ewropa u jiġbed l-attenzjoni dwar is-sitwazzjoni tal-gruppi li ma għandhomx dar, li ħafna drabi jiltaqgħu ma’ diffikultà biex isibu żoni fejn jistgħu jieqfu. Fir-rigward tal-istat ta’ saħħa tar-Roma, b’mod interessanti dawn jirrapportaw li għandhom livell ta’ saħħa aħjar mill-maġġoranza tal-popolazzjoni, forsi minħabba li għandhom perċezzjoni differenti tas-saħħa (meqjusa bħala n-nuqqas ta’ mard), jużaw inqas sikwit is-servizzi tas-saħħa jew huma inqas konxji mill-kwistjonijiet marbuta mas-saħħa.


  Available for download in 23 languages

  Download

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2007

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2007, the second edition of the survey. The survey was first carried out in 2003.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment