Quality of life in Europe: Impacts of the crisis

Report
Updated
27 November 2012
Published
27 November 2012
Formats
 • Download full reportPDF

Abstract

What determines life satisfaction and happiness? How do we value our social situation and immediate surroundings? How has this changed with the economic crisis? For the third wave of the European Quality of Life survey, 35,500 Europeans in all EU Member States were interviewed, in an effort to gain insights to these questions. This overview report presents findings and trends and shows that the impacts of the recession are indeed noticeable and measurable in some areas, while in others there are more long-term developments to be observed. While overall life satisfaction levels have not changed much, optimism about the future and trust in institutions have declined markedly in those countries most affected by the downturn. And groups that were already vulnerable – the long-term unemployed, older people in central and eastern Europe and single parents – report the highest levels of material deprivation and dissatisfaction with their life situation. An executive summary is available - see Related content.
 • Full report

  Number of Pages: 
  168
  Reference No: 
  ef1264
  ISBN: 
  978-92-897-1099-2
  Catalogue: 
  TJ-31-12-928-EN-C
  DOI: 
  10.2806/42471
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Impacts of the crisis

  What determines life satisfaction and happiness? How do we value our social situation and immediate surroundings? How has this changed with the economic crisis? For the third wave of the European Quality of Life survey, 35,500 Europeans in all EU Member States were interviewed, in an effort to gain insights to these questions. This overview report presents findings and trends and shows that the impacts of the recession are indeed noticeable and measurable in some areas, while in others there are more long-term developments to be observed. While overall life satisfaction levels have not changed much, optimism about the future and trust in institutions have declined markedly in those countries most affected by the downturn. And groups that were already vulnerable – the long-term unemployed, older people in central and eastern Europe and single parents – report the highest levels of material deprivation and dissatisfaction with their life situation.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12641
  Catalogue info

  Il-kwalità tal-ħajja fl-Ewropa: L-impatt tal-kriżi - Sommarju Eżekuttiv

  Authors: 
  Eurofound
  X'jiddetermina s-sodisfazzjon fil-ħajja, il-kuntentizza, kif nagħtu valur lis-sitwazzjoni soċjali tagħna u ta' madwarna, u dan, kif inbidel mal-wasla tal-kriżi ekonomika? Għat-tielet edizzjoni tal-istħarriġ Ewropew dwar il-Kwalità tal-ħajja, ġew intervistati 35,000 ċittadin Ewropew fl-Istati Membri kollha Dan ir-rapport ġenerali jippreżenta s-sejbiet u x-xejriet u juri kif l-impatt tar-riċessjoni tabilħaqq jinħass u jista' jitkejjel. Filwaqt li l-livelli ġenerali dwar is-sodisfazzjon fil-ħajja ma nbidlux wisq, l-ottimiżmu dwar il-ġejjieni u l-fiduċja fl-istituzzjonijiet naqsu b'mod notevoli f'dawk il-pajjiżi li ntlaqtu l-iktar mit-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku. U l-gruppi li diġà kienu vulnerabbli – dawk qiegħda għal perjodu twil, nies ikbar fl-età fl-Ewropa ċentrali u tal-lvant u dawk li huma l-uniku ġenitur – irrapportaw l-ogħla livelli ta' ċaħda materjali u nuqqas ta' sodisfazzjoni bis-sitwazzjoni tal-ħajja tagħhom.  Niżżel il-PDF: MT (pdf 42.13 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment