Sustainable work and the ageing workforce

Report
Published
9 December 2012
pdf
Formats

Sommarju

Achieving work environments that make work sustainable over a lifetime is a key facet of the promotion of longer working lives. This study - based on the fifth European Working Conditions Survey - considers the dimensions of work that have proved essential to the understanding of work sustainabilRead more

Achieving work environments that make work sustainable over a lifetime is a key facet of the promotion of longer working lives. This study - based on the fifth European Working Conditions Survey - considers the dimensions of work that have proved essential to the understanding of work sustainability: working conditions; physical and psychological health; the expressive dimension of work; reconciliation of working and non-working time; and socioeconomic conditions. It examines the influence of these factors on how older workers perceive the sustainability of their work, taking account of differences between workers in terms of age, occupation and gender. In addition, the working conditions of the ageing workforce across Member States of the European Union are compared. 

Read less

Formats

 • Report

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef12661
  Catalogue info

  Xogħol sostenibbli u l-forza tax-xogħol li qed tixjiħ - Sommarju eżekuttiv

  Author(s): 
  Eurofound
  Il-kisba ta’ ambjenti tax-xogħol li jagħmlu x-xogħol sostenibbli matul il-ħajja hija aspett ewlieni fil-promozzjoni ta’ ħajjiet itwal tax-xogħol. Dan l-istudju jikkunsidra d-dimensjonijiet tax-xogħol li wrew li huma essenzjali għall-fehim tas-sostenibbiltà tax-xogħol: il-kundizzjonijiet tax-xogħol; is-saħħa fiżika u psikoloġika; id-dimensjoni espressiva tax-xogħol; ir-rikonċiljazzjoni tal-ħin tax-xogħol u mhux tax-xogħol; u l-kundizzjonijiet soċjoekonomiċi. Jeżamina l-influwenza ta’ dawn il-fatturi fuq kif ħaddiema akbar fl-età jipperċepixxu s-sostenibbiltà tax-xogħol tagħhom, b’kunsiderazzjoni tad-differenzi bejn il-ħaddiema f’termini ta’ età, okkupazzjoni u sess. Barra minn hekk, il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-forza tax-xogħol li qed tixjiħ fost l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea huma mqabbla.  Niżżel il-PDF: MT (pdf 45.37 Kb)

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment