Fifth European Working Conditions Survey - Overview report

Report
Updated
2 July 2012
Published
5 June 2012
pdf
Formats
Executive summary in 25 languages
Download

Sommarju

Work plays a pivotal role in people’s lives, in the functioning of companies and in society at large. Improving the quality of work and working conditions has long been at the forefront of EU policy, most recently in the Europe 2020 Strategy towards ‘Smart, inclusive and cohesive growth’. The fifRead more

Work plays a pivotal role in people’s lives, in the functioning of companies and in society at large. Improving the quality of work and working conditions has long been at the forefront of EU policy, most recently in the Europe 2020 Strategy towards ‘Smart, inclusive and cohesive growth’. The fifth European Working Conditions Survey (EWCS) explores topics as diverse as physical risks, working time, gender segregation, work–life balance, employee representation, work organisation, stress at work, skills development and pay, as well as health and well-being. The survey charts trends in working conditions, identifies major risk factors and highlights issues meriting policy attention. Based on interviews with 44,000 workers across 34 European countries, the fifth EWCS represents a rich store of information and analysis on work in all its dimensions in Europe today.

Read less

Formats

 • Report

  Number of pages: 
  160
  Reference no.: 
  ef1182
  ISBN: 
  978-92-897-1062-6
  Catalogue no.: 
  TJ-30-12-411-EN-C
  DOI: 
  10.2806/34660
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef11821
  Catalogue info

  Il-Ħames Stħarriġ dwar il-Kundizzjonijiet tax-Xogħol

  Author(s): 
  Eurofound
  Il-Ħames Stħarriġ dwar il-Kundizzjonijiet tax-Xogħol Ix-xogħol għandu rwol ewlieni fil-ħajja tan-nies, fil-funzjonament tal-kumpaniji u fis-soċjetà inġenerali. It-titjib fil-kwalità tax-xogħol u fil-kundizzjonijiet tax-xogħol ilu fuq quddiem nett tal-politika tal-UE, l-aktar riċenti fl-Istrateġija Ewropa 2020 għal ‘Tkabbir intelliġenti, inklussiv u koeżiv’. Il-ħames Stħarriġ Ewropew tal-Kundizzjonijiet tax-Xogħol (EWCS) jesplora suġġetti differenti bħar-riskji fiżiċi, il-ħin tax-xogħol, is-segregrazzjoni bejn is-sessi, il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, ir-rappreżentanza tal-impjegati, l-organizzazzjoni tax-xogħol, l-istress fuq ix-xogħol, l-iżvilupp tal-ħiliet u tal-paga, kif ukoll is-saħħa u l-benesseri. Ix-xejriet taċ-ċarts tal-istħarriġ fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol jidentifikaw il-fatturi ta’ riskju ewlenin u jenfasizzaw il-kwistjonijiet li jixirqilhom attenzjoni politika. Il-ħames EWCS li huwa bbażat fuq intervisti ma’ 44,000 ħaddiem madwar 34 pajjiż Ewropew differenti, jirrappreżenta sors importanti ta’ informazzjoni u analiżi dwar ix-xogħol fid-dimensjoni kollha tiegħu fl-Ewropa, illum il-ġurnata.


  Available for download in 25 languages

  Download

Part of the series

 • European Working Conditions Surveys

  The European Working Conditions Survey (EWCS) launched in 1990 and is carried out every five years, with the latest edition in 2015. It provides an overview of trends in working conditions and quality of employment for the last 30 years. It covers issues such as employment status, working time duration and organisation, work organisation, learning and training, physical and psychosocial risk factors, health and safety, work–life balance, worker participation, earnings and financial security, work and health, and most recently also the future of work.

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment