Fifth European Working Conditions Survey - Overview report

Report
Updated
02 July 2012
Published
05 June 2012
Formats

Sommarju

Work plays a significant role in the lives of people, companies and society at large. Since its inception, the European Union has paid considerable attention to work, and improving working conditions is one of its key policy goals. The European Working Conditions Survey series (the ‘EWCS’) aims to: Measure working conditions across European countries on a harmonised basis; analyse relationships between different aspects of working conditions; identify groups at risks and issues of concern, as well as areas of progress; monitor trends over time; and contribute to European policy development, in particular on quality of work and employment issues. This report analyses the findings of the fifth European Working Conditions Survey, carried out in 2011-2012.  
 • Report

  Number of Pages: 
  160
  Reference No: 
  ef1182
  ISBN: 
  978-92-897-1062-6
  Catalogue: 
  TJ-30-12-411-EN-C
  DOI: 
  10.2806/34660
  Catalogue info

  Fifth European Working Conditions Survey - Overview report

  Work plays a significant role in the lives of people, companies and society at large. Since its inception, the European Union has paid considerable attention to work, and improving working conditions is one of its key policy goals. The European Working Conditions Survey series (the ‘EWCS’) aims to: Measure working conditions across European countries on a harmonised basis; analyse relationships between different aspects of working conditions; identify groups at risks and issues of concern, as well as areas of progress; monitor trends over time; and contribute to European policy development, in particular on quality of work and employment issues. This report analyses the findings of the fifth European Working Conditions Survey, carried out in 2011-2012.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef11821
  Catalogue info

  Il-Ħames Stħarriġ dwar il-Kundizzjonijiet tax-Xogħol

  Authors: 
  Eurofound
  Il-Ħames Stħarriġ dwar il-Kundizzjonijiet tax-Xogħol Ix-xogħol għandu rwol ewlieni fil-ħajja tan-nies, fil-funzjonament tal-kumpaniji u fis-soċjetà inġenerali. It-titjib fil-kwalità tax-xogħol u fil-kundizzjonijiet tax-xogħol ilu fuq quddiem nett tal-politika tal-UE, l-aktar riċenti fl-Istrateġija Ewropa 2020 għal ‘Tkabbir intelliġenti, inklussiv u koeżiv’. Il-ħames Stħarriġ Ewropew tal-Kundizzjonijiet tax-Xogħol (EWCS) jesplora suġġetti differenti bħar-riskji fiżiċi, il-ħin tax-xogħol, is-segregrazzjoni bejn is-sessi, il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, ir-rappreżentanza tal-impjegati, l-organizzazzjoni tax-xogħol, l-istress fuq ix-xogħol, l-iżvilupp tal-ħiliet u tal-paga, kif ukoll is-saħħa u l-benesseri. Ix-xejriet taċ-ċarts tal-istħarriġ fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol jidentifikaw il-fatturi ta’ riskju ewlenin u jenfasizzaw il-kwistjonijiet li jixirqilhom attenzjoni politika. Il-ħames EWCS li huwa bbażat fuq intervisti ma’ 44,000 ħaddiem madwar 34 pajjiż Ewropew differenti, jirrappreżenta sors importanti ta’ informazzjoni u analiżi dwar ix-xogħol fid-dimensjoni kollha tiegħu fl-Ewropa, illum il-ġurnata.  Niżżel il-PDF: MT (pdf 39.4 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment