Born global: The potential of job creation in new international businesses

Report
Published
7 January 2013
pdf
Formats
Executive summary in 24 languages
Download

Sommarju

Traditional theory about international business suggests that companies first establish a solid home market and go global only in later stages of their life cycle. However, this view is challenged by research that shows that some firms internationalise quickly after start-up – so-called ‘born gloRead more

Traditional theory about international business suggests that companies first establish a solid home market and go global only in later stages of their life cycle. However, this view is challenged by research that shows that some firms internationalise quickly after start-up – so-called ‘born globals’. These firms are assumed to be strongly innovative and growth-oriented, and hence could well contribute to the economic and labour market recovery Europe is seeking after the global financial crisis. So far, little is known about the full economic potential of these companies and how best to support them. This study aims to close this knowledge gap by providing a summary of literature and secondary data to characterise born globals and pinpoint their main strengths and weaknesses as well as economic and labour market potential. 

 

Read less

Formats

 • Report

  Number of pages: 
  84
  Reference no.: 
  ef1265
  Catalogue info

  Born global: The potential of job creation in new international businesses

  Traditional theory about international business suggests that companies first establish a solid home market and go global only in later stages of their life cycle. However, this view is challenged by research that shows that some firms internationalise quickly after start-up – so-called ‘born globals’. These firms are assumed to be strongly innovative and growth-oriented, and hence could well contribute to the economic and labour market recovery Europe is seeking after the global financial crisis. So far, little is known about the full economic potential of these companies and how best to support them. This study aims to close this knowledge gap by providing a summary of literature and secondary data to characterise born globals and pinpoint their main strengths and weaknesses as well as economic and labour market potential.

  Formats

 • Executive summary

  Reference no.: 
  ef12651
  Catalogue info

  L-imwielda globali: Il-potenzjal tal-ħolqien tax-xogħol f'negozji internazzjonali ġodda - Sommarju eżekuttiv

  Author(s): 
  Eurofound
  It-teorija tradizzjonali dwar in-negozji internazzjonali tissuġġerixxi li, l-ewwel nett, il-kumpaniji jistabbilixxu suq solidu f'pajjiżhom u mbagħad isiru globali biss fi stadji iktar avvanzati tul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom. Madankollu, dan il-ħsieb qiegħed jiġi mhedded minn riċerka li turi li wħud mid-ditti jieħdu bixra internazzjonali malajr wara li jiftħu – dawk imsejħa ‘mwielda globali’. Huwa ssoponut li dawn id-ditti huma ferm orjentati lejn l-innovazzjoni u t-tkabbir, u b'hekk jistgħu jagħtu kontribut sod għall-irkupru ekonomiku u tas-suq tax-xogħol li l-Ewropa qiegħda tipprova tikseb wara l-kriżi finanzjarja globali.


  Available for download in 24 languages

  Download
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment