Restructuring in SMEs in Europe

Report
Updated
13 December 2019
Published
17 July 2013
Formats
 • Download full reportPDF
Authors: 
Mandl, Irene

Abstract

Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of the small and medium-sized company (SME) – constituting over 99% of European businesses and about 66% of private sector employment – policymakers at all levels need to understand the specific challenges facing the smaller firm in order to provide appropriate support for this backbone of the European economy. Based on information derived from 85 case studies across all EU Member States and other sources, the report outlines the features peculiar to SMEs in their anticipation and management of restructuring, explores the main drivers of change and analyses the factors influencing successful restructuring. It offers a wide-ranging, comparative view of how restructuring impacts on workers and the company itself and puts forward several policy pointers for future action.

 

 • Full report

  Number of Pages: 
  108
  Reference No: 
  ef1247
  ISBN: 
  978-92-897-1118-0
  Catalogue: 
  TJ-02-13-215-EN-C
  DOI: 
  10.2806/37395
  Catalogue info

  Restructuring in SMEs in Europe

  Authors: 
  Mandl, Irene

  Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of the small and medium-sized company (SME) – constituting over 99% of European businesses and about 66% of private sector employment – policymakers at all levels need to understand the specific challenges facing the smaller firm in order to provide appropriate support for this backbone of the European economy.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12471
  Catalogue info

  Ir-ristrutturar fl-SMEs fl-Ewropa

  Authors: 
  Eurofound
  Ir-ristrutturar huwa parti integrali mit-tessut ekonomiku fl-Ewropa, għax il-kumpaniji jeħtiġilhom jadattaw għal kundizzjonijiet ġodda bil-għan li jibqgħu sostenibbli u kompetittivi. Ħafna mill-importanza fil-politika sal-lum ingħatat lir-ristrutturar f’termini tal-kumpaniji l-kbar. Fid-dawl tal-importanza relattiva tal-kumpaniji żgħar jew ta’ daqs medju (SMEs) – li jikkostitwixxu iktar minn 99% tan-negozji Ewropej u madwar 66% tal-impjiegi fis-settur privat – dawk li jfasslu l-politika fil-livelli kollha jeħtiġilhom jifhmu l-isfidi speċifiċi li jkollha tiffaċċja ażjenda żgħira biex ikunu jistgħu jipprovdu għajnuna xierqa lil din is-sinsla tal-ekonomija Ewropea. Imsejjes fuq informazzjoni miġbura minn 85 każ ta’ studju mill-Istati Membri kollha tal-UE u sorsi oħra, ir-rapport jindika l-karatteristiċi partikulari tal-SMEs fl-antiċipazzjoni tagħhom tar-ristrutturar u l-ġestjoni tiegħu, jesplora l-ixpruni ewlenin tal-bidla u janalizza l-fatturi li jinfluwenzaw ir-ristrutturar b’suċċess. Huwa joffri veduta wiesgħa u komparattiva ta’ kif ir-ristrutturar iħalli impatt fuq il-ħaddiema u fuq il-kumpanija nnifisha u jagħti bosta indikaturi ta’ politika għal azzjoni futura.  Niżżel il-PDF: MT (pdf 42.23 Kb)
 • Working papers

  Related working papers

  • SME business transfers and their job retention effects: Measurement and policy approaches
   Working paper
   13 December 2019
   Authors
   Number of pages
   35
   Reference No
   WPEF19014
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment