Active inclusion of young people with disabilities or health problems

Report
Updated
15 January 2013
Published
14 January 2013
Formats
 • Download full reportPDF

Abstract

Young people with disabilities or health problems face particular difficulties in accessing employment. Active inclusion policy is seen as the most appropriate policy instrument for combating the exclusion of these young people from the labour market. This study examines the implementation of active inclusion policy at national level in 11 EU Member States. The study reviews policy in these countries and compiles information from 44 case studies of good practice among diverse and innovative service providers. The study concludes that policy and practice need to focus more keenly on these young people, to learn from available evidence, and to take a more joined-up approach to service delivery. 
 • Full report

  Reference No: 
  ef1226
  Catalogue info

  Active inclusion of young people with disabilities or health problems

  Young people with disabilities or health problems face particular difficulties in accessing employment. Active inclusion policy is seen as the most appropriate policy instrument for combating the exclusion of these young people from the labour market. This study examines the implementation of active inclusion policy at national level in 11 EU Member States. The study reviews policy in these countries and compiles information from 44 case studies of good practice among diverse and innovative service providers. The study concludes that policy and practice need to focus more keenly on these young people, to learn from available evidence, and to take a more joined-up approach to service delivery.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef12261
  Catalogue info

  Inklużjoni attiva ta’ żgħażagħ bi problemi ta’ saħħa jew b’diżabbiltajiet - Sommarju Eżekuttiv

  Authors: 
  Eurofound
  Iż-żgħażagħ bi problemi ta’ saħħa jew b’diżabilitajiet jiltaqgħu ma’ diffikulatjiet biex ikollhom aċċess għall-impjiegi. Dan l-istudju jistħarreġ l-implimentazzjoni tal-politika dwar l-inklużjoni attiva fuq il-livell nazzjonali fi 11-il Stat Membru tal-UE, li għandha l-għan li tintegra lil dawn iż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol. L-istudju huwa bbażat fuq 44 studju ta’ każi ta’ prattika tajba fost diversi fornituri innovattivi ta’ servizzi. L-istudju jikkonkludi li l-politika u l-prattika jridu jiffokaw iktar fuq dawn iż-żgħażagħ biex nitgħallmu mill-evidenza miġbura u biex jittieħed approċċ iktar magħqud għall-għoti tas-servizzi.  Niżżel il-PDF: MT (pdf 38.54 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment