Tackling undeclared work in Croatia and four EU candidate countries

Report
Published
9 June 2013
pdf
Formats
Executive summary in 25 languages
Download

Sommarju

The aim of this report is to provide a systematic overview of the extent and nature of undeclared work, and how it is being tackled, in Croatia and four EU candidate countries: Iceland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Turkey. The objectives are to aRead more
The aim of this report is to provide a systematic overview of the extent and nature of undeclared work, and how it is being tackled, in Croatia and four EU candidate countries: Iceland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Turkey. The objectives are to analyse the magnitude and character of undeclared work in these countries, to show how the fight against undeclared work is organised and to outline the relevant policy approaches and measures that these countries are adopting. Throughout the report, the five countries are compared with the 27 EU Member States (EU27) where feasible. 
Read less

Formats

 • Report

  Number of pages: 
  44
  Reference no.: 
  ef13242
  Catalogue info

  Tackling undeclared work in Croatia and four EU candidate countries

  The aim of this report is to provide a systematic overview of the extent and nature of undeclared work, and how it is being tackled, in Croatia and four EU candidate countries: Iceland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Turkey. The objectives are to analyse the magnitude and character of undeclared work in these countries, to show how the fight against undeclared work is organised and to outline the relevant policy approaches and measures that these countries are adopting. Throughout the report, the five countries are compared with the 27 EU Member States (EU27) where feasible.

  Formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef132421
  Catalogue info

  L-indirizzar tax-xogħol mhux iddikjarat fil-Kroazja u f’erba’ pajjiżi kandidati tal-UE

  Author(s): 
  Eurofound
  L-għan ta’ dan ir-rapport huwa li jipprovdi sinteżi sistematika tal-firxa u n-natura tax-xogħol mhux iddikjarat u kif qiegħed jiġi indirizzat fil-Kroazja u f’erba’ pajjiżi kandidati tal-UE: l-Islanda, dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, il-Montenegro u t-Turkija. L-objettivi huma li jiġu analizzati d-daqs u l-karattru tax-xogħol mhux iddikjarat f’dawn il-pajjiżi, li jintwera kif l-isforzi kontra x-xogħol mhux iddikjarat qed jiġu organizzati, u li jiġu ppreżentati l-approċċi ta’ politika u l-miżuri rilevanti li dawn il-pajjiżi qegħdin jadottaw. Matul ir-rapport, fejn possibbli, il-ħames pajjiżi jitqabblu mas-27 Stat Membru tal-UE.


  Available for download in 25 languages

  Download
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment