Quality of life in Europe: Subjective well-being

Report
Published
6 November 2013
pdf
Formats
Executive summary in 25 languages
Download

Sommarju

This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goRead more

This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goes deeper, trying to answer various questions: What is the real impact on people’s lives? Who has been hit hardest? Where have there been positive wellbeing patterns? What explains the variation in well-being across Europe? How can policy increase or stem the fall in well-being in the future? It concludes that the crisis may not be affecting everyone’s well-being equally, nor all aspects of well-being. Well-being has fallen in many EU countries, remaining highest in northern countries. However, falls in wellbeing in many western EU countries have been matched by increases in eastern countries. Population groups with low well-being include those limited by disability or illness and unemployed people.

Read less

Formats

 • Report

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef13591
  Catalogue info

  Il-kwalità tal-ħajja fl-Ewropa: Benesseri soġġettiv

  Author(s): 
  Eurofound
  Dan ir-rapport jivvaluta l-impatt tal-kriżi fuq il-benesseri soġġettiv tal-Ewropej. Fl-2011, il-PDG per capita fi 22 pajjiż minn dawk li kienu s-27 Stat Membru kien taħt il-livelli tal-2008, u r-rati ta’ qgħad kienu ogħla f’25 mis-27 Stat Membru. L-indikaturi juru xejriet inkwetanti, iżda r-rapport jidħol aktar fil-fond, u jipprova jagħti tweġiba għal diversi mistoqsijiet: X’inhu l-impatt reali fuq il-ħajja tan-nies? Min intlaqat l-agħar? Fejn kien hemm mudelli ta’ benesseri pożittivi? X’raġuni hemm wara l-varjazzjoni fil-benesseri madwar l-Ewropa? Il-politika, kif tista’ żżid jew twaqqaf it-tnaqqis fil-benesseri fil-futur? Tikkonkludi li l-kriżi jaf ma tkunx qiegħda taffettwa l-benesseri ta’ kulħadd bl-istess mod, u lanqas l-aspetti kollha tal-benesseri. Il-benesseri naqas f’ħafna mill-pajjiżi tal-UE, u baqa’ l-ogħla fil-pajjiżi tat-tramuntana. Madankollu, it-tnaqqis fil-benesseri f’diversi pajjiżi tal-punent tal-UE ġie kkumpensat minn żidiet fil-pajjiżi tal-lvant. Il-gruppi tal-popolazzjoni li għandhom livell ta’ benesseri baxx jinkludu dawk limitati minn diżabbiltà jew mard u persuni bla xogħol.


  Available for download in 25 languages

  Download

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment