Work organisation and innovation

Report
Updated
25 June 2013
Published
25 June 2013
Formats
 • Download full reportPDF

Abstract

Innovations in work organisation have the potential to optimise production processes in companies and improve employees’ overall experience of work. This report explores the links between innovations in work organisation – under the broader label of high performance work practices (HPWPs) – and the potential benefits for both employees and organisations. It draws on empirical evidence from case studies carried out in 13 Member States (Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Poland, Portugal, Slovenia, Spain, UK) of the European Union where workplace innovations have resulted in positive outcomes. An executive summary and annexes are available - see Related content.

A report on Work organisation and innovation in Ireland, based on 3 additional company cases, was published in 2013.

 • Full report

  Number of Pages: 
  86
  Reference No: 
  ef1272
  Catalogue info

  Work organisation and innovation

  Innovations in work organisation have the potential to optimise production processes in companies and improve employees’ overall experience of work. This report explores the links between innovations in work organisation – under the broader label of high performance work practices (HPWPs) – and the potential benefits for both employees and organisations. It draws on empirical evidence from case studies carried out in 13 Member States (Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Poland, Portugal, Slovenia, Spain, UK) of the European Union where workplace innovations have resulted in positive outcomes.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12721
  Catalogue info

  Organizzazzjoni tax-xogħol u innovazzjoni - Sommarju eżekuttiv

  Authors: 
  Eurofound
  Innovazzjonijiet fl-organizzazzjoni tax-xogħol għandhom il-potenzjal li jottimizzaw il-proċessi ta’ produzzjoni fil-kumpaniji u jtejbu l-esperjenza globali tax-xogħol tal-impjegati. Dan ir-rapport jesplora r-rabtiet bejn l-innovazzjonijiet fl-organizzazzjoni tax-xogħol – prattiki ta’ xogħol bi prestazzjoni għolja (HPWPs) – u l-benefiċċji kemm għall-impjegati u għall-organizzazzjonijiet. Huwa bbażat fuq analiżi ta’ studji tal-każijiet li saru fi 13-il Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, fejn innovazzjonijiet fuq il-post tax-xogħol wasslu għal riżultati pożittivi. HPWPs ibbażati fuq prattiki bħal maniġment għaqli, xogħol f’tim, prattiki flessibbli ta’ xogħol, disinn mill-ġdid tal-post tax-xogħol u l-involviment tal-impjegati kienu l-aktar komunement assoċjati ma’ żieda fil-produttività tal-kumpanija, titjib fil-kwalità tas-servizz u tnaqqis fl-ispejjeż operattivi.  Niżżel il-PDF: MT (pdf 42.57 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment