Working time and work–life balance in a life course perspective

Report
Updated
7 March 2013
Published
5 February 2013
pdf
Formats

Sommarju

Understanding how working time is organised and how this is impacting on balance of work versus private life is of fundamental importance. This general statement is very much in accordance with the main objective of the Europe 2020 employment strategy, stating that at least Read more
Understanding how working time is organised and how this is impacting on balance of work versus private life is of fundamental importance. This general statement is very much in accordance with the main objective of the Europe 2020 employment strategy, stating that at least 75% of the population aged 20–64 should be employed by 2020, necessitating in many Member States a significant increase in women’s labour market participation. Drawing on data from Eurofound’s fifth European Working Conditions Survey (EWCS), based on interviews with more than 38,000 respondents in 34 countries, this report documents the prevailing working time patterns of employees, the self-employed and lone parents across five country clusters. It also analyses the relationship between paid employment and domestic activities, work–life balance and working time preferences across the life course. 

Publishing optionsCurrent: Draft

Read less

Formats

 • Report

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef12731
  Catalogue info

  Il-ħin tax-xogħol u l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata minn perspettiva tul il-ħajja

  Author(s): 
  Eurofound
  Bidliet qawwija fl-istruttura domestika u demografika fl-aħħar deċennji ħolqu ħtiġijiet u sfidi ġodda f’soċjetajiet industrijali moderni. Il-globalizzazzjoni u ż-żieda fil-kompetizzjoni kellhom impatt kbir fuq il-metodi ta’ produzzjoni u l-organizzazzjoni tax-xogħol, u fuq il-ħin tax-xogħol u l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata. Dan ir-rapport, ibbażat fuq il-ħames Stħarriġ Ewropew dwar il-Kundizzjonijiet tax-Xogħol, jeżamina d-differenzi bejn il-pajjiżi fis-sigħat tax-xogħol attwali u t-tqassim tal-ħin tax-xogħol skont is-sess, l-istat tal-impjieg, it-tip ta’ familja u l-fażi tal-ħajja. Jiddiskuti l-fatturi li jaffettwaw il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata tal-individwi u l-familji u janalizza d-differenza bejn il-ħin tax-xogħol attwali u dak preferut. Ix-xogħol bla ħlas hu wkoll indirizzat billi jiffoka fuq differenzi bejn is-sessi tul il-ħajja fil-ħin iddedikat għall-obbligi domestiċi u ta’ kura.  Niżżel il-PDF: MT (pdf 45 Kb)

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment