Quality of life in Europe: Families in the economic crisis

Report
Updated
31 March 2014
Published
26 March 2014
Formats
 • Download full reportPDF

Abstract

The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to understand how the crisis has affected the households in which these children grow up. This report describes the changing quality of life across the EU for different types of families with children and compares their living standards and social situation. Grouping the EU Member States into four categories on the basis of the flexibility or otherwise of their family policies, it also examines potential patterns that may be related to different family policy approaches. Themes that emerge from the findings include the particular challenges facing lone parents, the greater difficulties facing jobless families since the onset of the crisis, and the increasing extent of conflict parents experience in seeking to balance their work and family lives. 
 • Full report

  Number of Pages: 
  80
  Reference No: 
  ef1389
  ISBN: 
  978-92-897-1138-8
  Catalogue: 
  TJ-01-13-770-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49619
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Families in the economic crisis

  The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to understand how the crisis has affected the households in which these children grow up. This report describes the changing quality of life across the EU for different types of families with children and compares their living standards and social situation. Grouping the EU Member States into four categories on the basis of the flexibility or otherwise of their family policies, it also examines potential patterns that may be related to different family policy approaches. Themes that emerge from the findings include the particular challenges facing lone parents, the greater difficulties facing jobless families since the onset of the crisis, and the increasing extent of conflict parents experience in seeking to balance their work and family lives.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13891
  Catalogue info

  Il-kwalità tal-ħajja fl-Ewropa: Familji fil-kriżi ekonomika

  Authors: 
  Eurofound
  Il-kriżi ekonomika rriformat il-ħajjiet ta’ miljuni ta’ ċittadini Ewropej. Iżda din kif affettwat lil familji bit-tfal? It-tfal huma aktar f’riskju ta’ faqar jew esklużjoni soċjali mill-popolazzjoni ġenerali fil-maġġoranza l-kbira tal-pajjiżi tal-UE; b’hekk, huwa importanti li wieħed jifhem kif il-kriżi affettwat lill-familji fejn jikbru fihom dawn it-tfal. Dan ir-rapport jiddeskrivi l-kwalità tal-ħajja li qed tinbidel fl-UE kollha għal tipi differenti ta’ familji bit-tfal u jqabbel l-istandards tal-għajxien u s-sitwazzjoni soċjali tagħhom. Filwaqt li ġabar flimkien lill-Istati Membri tal-UE f’erba’ kategoriji fuq il-bażi tal-flessibbiltà jew in-nuqqas tagħha fil-politiki tal-familja tagħhom, dan jeżamina wkoll ix-xejriet potenzjali li jistgħu jkunu marbuta ma’ approċċi differenti ta’ politika tal-familja. It-temi li joħorġu mis-sejbiet jinkludu l-isfidi partikolari li jiffaċċjaw il-ġenituri waħedhom, id-diffikultajiet akbar li jiffaċċjaw il-familja mingħajr impjieg mill-bidu tal-kriżi, u l-livell dejjem jikber ta’ kunflitt li l-ġenituri jesperjenzaw fit-tfittxija għal bilanċ bejn il-ħajjiet tax-xogħol u tal-familja tagħhom.  Niżżel il-PDF: MT (pdf 38.99 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment