Quality of life in Europe: Trends 2003‑2012

Report
Updated
12 February 2014
Published
04 February 2014
Formats
 • Download full reportPDF

Sommarju

Eurofound has conducted the European Quality of Life Survey EQLS) in 2003, 2007 and 2011. This report compares the results from the three waves to provide evidence of trends and change in the quality of life of Europeans over a decade. It also examines whether differences across EU Member States have narrowed or remained stable. One of its findings is that subjective well-being has remained stable across the EU as whole, but it also finds that financial strain in households has grown in the wake of the economic crisis. The report proposes a more active approach to social protection, as lower household income is a strong negative influence on quality of life, and especially so in an economic downturn.
 • Full report

  Number of Pages: 
  114
  Reference No: 
  ef1364
  ISBN: 
  978-92-897-1126-5
  Catalogue: 
  TJ-01-13-478-EN-C
  DOI: 
  10.2806/46819
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Trends 2003‑2012

  Eurofound has conducted the European Quality of Life Survey EQLS) in 2003, 2007 and 2011. This report compares the results from the three waves to provide evidence of trends and change in the quality of life of Europeans over a decade. It also examines whether differences across EU Member States have narrowed or remained stable. One of its findings is that subjective well-being has remained stable across the EU as whole, but it also finds that financial strain in households has grown in the wake of the economic crisis. The report proposes a more active approach to social protection, as lower household income is a strong negative influence on quality of life, and especially so in an economic downturn.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13641
  Catalogue info

  Il-kwalità tal-ħajja fl-Ewropa: Tendenzi 2003–2012

  Authors: 
  Eurofound
  L-Eurofound mexxiet l-Istħarriġ Ewropew dwar il-Kwalità tal-ħajja (EQLS) fl-2003, fl-2007 u fl-2011. Dan ir-rapport iqabbel ir-riżultati mit-tliet sensiliet biex jagħti provi ta’ tendenzi u tibdil fil-kwalità tal-ħajja tal-Ewropej tul għaxar snin. Jeżamina wkoll jekk differenzi fl-Istati Membri kollha tal-UE naqsux jew baqgħu stabbli. Waħda mis-sejbiet tiegħu hija li l-benessri suġġettiv baqa’ stabbli fl-UE kollha kemm hi, iżda jsib ukoll li t-toqol finanzjarju fil-familji żdied b’riżultat tal-kriżi ekonomika. Ir-rapport jipproponi approċċ aktar attiv għal protezzjoni soċjali, minħabba li dħul aktar baxx għal familji huwa influwenza negattiva fuq il-kwalità tal-ħajja, u dan speċjalment meta l-ekonomija tmur lura.  Niżżel il-PDF: MT (pdf 38.81 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment